Vilkår og Betingelser

Disse vilkår og betingelser beskriver reglerne og forskrifterne for brugen af Digital Servicebook (“Hjemmesiden”), som ejes og drives af Digital-Servicebook.com ApS (“os”, “vi” eller “vores”).

Ved at få adgang til denne Hjemmeside accepterer du disse vilkår og betingelser fuldt ud. Fortsæt ikke med at bruge Hjemmesiden, hvis du ikke accepterer alle de vilkår og betingelser, der er angivet på denne side.

1. Intellektuel Ejendom

Medmindre andet er angivet, ejer vi og/eller vores licensgivere de intellektuelle ejendomsrettigheder for alt materiale på Hjemmesiden. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder er forbeholdt. Du må se og/eller udskrive sider fra Hjemmesiden til dit eget personlige brug, underlagt de begrænsninger, der er angivet i disse vilkår og betingelser.

2. Begrænsninger

Du er specifikt begrænset fra følgende:

Hvis du har brug for særlige tilladelser, som f.eks. information eller eksempler til nyhedsartikler eller anmeldelser, til brug af Digital Servicebook, bedes du kontakte os, og vi vil se på din anmodning fra sag til sag.

Brug af Digital Servicebook i strid med ovenstående, herunder videresendelse af information fra Digital Servicebook, vil udløse en bøde på DKK 10.000,00 pr. overtrædelse, ligesom der vil blive pådraget ansvar i henhold til de generelle regler i dansk lovgivning. Samt lukning eller opsigelse af eventuelle aktive konti, afhængig af overtrædelsernes alvorlighed.

3. Din konto

For at bruge tjenesterne fra Digital Servicebook er det nødvendigt at oprette en konto med et gyldigt abonnement. Registrering er tilladt, hvis du er en virksomhed, der direkte eller indirekte er involveret i reparation eller vedligeholdelse af køretøjer og/eller trailere, engros- eller detailhandel med køretøjer og/eller trailere, specialværksted, vejhjælpstjeneste, køretøjsinspektion og/eller undervognsbehandling. Hvis du ikke opfylder disse kriterier, bedes du kontakte os, og vi vil se på din sag og arbejde sammen med dig for at finde en passende løsning. For virksomheder med flere lokationer (filialer, kontorer, handelsenheder osv.) skal hver afdeling registreres separat. Det samme gælder for virksomheder med tilknyttede selskaber.

Det er kontoindehaverens fulde ansvar at holde kontoinformationen korrekt og opdateret. Det er kontoindehaverens ansvar at beskytte deres konto mod misbrug. Hvis kontoindehaveren opdager, at deres konto er blevet kompromitteret, skal adgangskoden ændres med det samme, og Digital Servicebook skal underrettes. Ved modtagelse af en meddelelse om et kontoindbrud vil vi igangsætte en undersøgelse for at undersøge omfanget af indbruddet og udføre en plan for at afbøde og rette potentielle skader.

4. Indholdsansvar

Kontoindehaveren har fuldt ansvar for, at de data, de indtaster på Digital Servicebook, er korrekte. Kontoindehaveren accepterer at fuldt ud kompensere Digital Servicebook for krav fra tredjepart, som er baseret på det indhold og de data, kontoindehaveren har indtastet.

Digital Servicebook er ikke ansvarlig for nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger og det indhold, der kommer fra tredjepartsleverandører. Digital Servicebook udfører periodisk tilfældige kontrol for at se, om de oplysninger, man kan få adgang til gennem Digital Servicebook, er korrekte.

Selvom Digital Servicebook kontinuerligt arbejder på at holde vores platforme fri for virus og malware, kan vi ikke garantere, at den er 100 % virus- og malwarefri eller påtage os ansvar i denne henseende. Før kontoindehavere kan få data eller dokumentation, skal de udføre rimelige sikkerhedsforanstaltninger og bruge passende antivirusprogrammer for deres egen beskyttelse og for at forhindre, at Digital Servicebook bliver inficeret.

Dataene og oplysningerne på Digital Servicebook platforme er indsamlet i god tro, og vi arbejder løbende på at have de bedste dataleverandører tilgængelige, men nøjagtigheden af dataene kan ikke garanteres at være 100 % korrekt.

Digital Servicebook platforme kan indeholde links eller henvisninger til/fra tredjepartswebsteder. Digital Servicebook påtager sig intet ansvar for indholdet fra sådanne websteder og vil ikke bruge deres websteder og/eller indhold som deres eget.

5. Ansvar for Databehandling

Det er kontoindehaverens ansvar at få kundens/bilejerens samtykke, før deres data leveres til Digital Servicebook. Kunden/bilejeren skal også gøres opmærksom på deres rettigheder i forhold til GDPR, som kan findes på Digital Servicebook hjemmesiden, eller ved at trykke på linket i den SMS, de modtager som en del af deres data, der bliver leveret til Digital Servicebook. Hvis kunden/bilejeren ikke registrerer deres konto inden for 30 dage, vil deres oplysninger blive slettet fra Digital Servicebook.

6. Begrænsning af Ansvar

Under ingen omstændigheder skal Digital Servicebook være ansvarlig for nogen skader (herunder, uden begrænsning, skader for tab af data eller fortjeneste eller på grund af forretningsafbrydelse), der opstår som følge af brugen eller manglende evne til at bruge materialerne på Hjemmesiden, selvom vi eller en autoriseret repræsentant er blevet underrettet mundtligt eller skriftligt om muligheden for sådanne skader.

7. Ændringer af Vilkår

Vi forbeholder os retten til at revidere disse vilkår og betingelser til enhver tid uden forudgående varsel. Ved at bruge denne Hjemmeside accepterer du at være bundet af den aktuelle version af disse vilkår og betingelser.

8. Gældende Lov

Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark.

9. Voldgiftsklausul

Fortrolighed: Voldgiftsprocedurerne og alle relaterede oplysninger skal behandles som fortrolige og må ikke videregives til nogen tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra begge parter, medmindre det kræves ved lov.