Vilkår og betingelser for autoværksteder / forhandlere

Generel

Følgende vilkår og betingelser gælder på Digital-Servicebook.com.

Ved at acceptere nærværende betingelser accepterer du som værksted/forhandler, at disse til enhver tid gældende betingelser er gældende og regulerer forholdet mellem dig og Digital-Servicebook.com ApS i enhver sammenhæng samt brugen af fordelene ved Digital Servicebook-løsningen.

Digital Servicebook er et gratis opslagsværk, hvor du kan tjekke restgæld, se kilometertalsoplysninger, bilsynsdata m.m. Og som registreret bruger/køretøjsejer hos Digital-servicebook.com kan du uploade et foto af køretøjet, uploade et foto af servicejournalerne og vælge værksted og derved få notifikationer om planlagte serviceopgaver mv.
Digital Servicebook er gratis at bruge for alle bilejere, og du kan tilføje op til fem biler til én brugerprofil.

Alle køretøjer med gyldig nummerplade kan bruge og blive tilføjet Digital Servicebook.

Værksteder/forhandlere, der anvender Digital Servicebook, kan indtaste data om udførte eller planlagte serviceopgaver, og kunden vil blive informeret via Digital Servicebook og vil modtage påmindelser om at besøge sit værksted.

Digital Servicebook er en digital registrering af både udførte og kommende ydelser kombineret med et tilbagekaldelsessystem.

Værksteds-/forhandlerkonto

For at kunne bruge tjenesterne fra Digital Servicebook skal værksteder/forhandlere oprette en konto. Kontooplysninger skal være opdaterede og korrekte. Brug af Digital Servicebook-tjenester er underlagt et gebyr.

Det er værkstedets/forhandlerens fulde ansvar at holde alle oplysninger korrekte og opdaterede. Det er værkstedets/forhandlerens ansvar at beskytte det udleverede kodeord mod misbrug. Hvis et værksted/forhandler finder ud af, at adgangskoden er blevet afsløret, skal adgangskoden ændres med det samme.

Registrering er tilladt, når et værksted/forhandler enten er en virksomhed, der direkte eller indirekte beskæftiger sig med reparation eller vedligeholdelse af motorkøretøjer og/eller påhængsvogne, engros- eller detailhandel med køretøjer og/eller påhængsvogne, specialværksted, vejhjælpsservice, bilsyn og/eller undervognsvirksomhed. For virksomheder med flere lokationer (filialer, kontorer, handelsenheder osv.) skal hver afdeling registreres separat. Det samme gælder for virksomheder med associerede virksomheder.

Anonym dataindsamling

Du kan besøge websiderne på www.digital-servicebook.com og bruge dem som opslagsværk uden at efterlade dine personlige oplysninger. Vi registrerer kun din internetudbyder (din IP-adresse), siderne eller hjemmesiden, datoen, klokkeslættet og de sider, du besøger, når du besøger Digital Servicebooks hjemmesider. Disse oplysninger analyseres til statistiske formål, men som individ forbliver du anonym

Indsamling, brug og kommunikation af personoplysninger.

Som registreret værksted/forhandler hos Digital Servicebook skal dine virksomhedsdata som navn, telefonnummer, e-mail, CVR-nummer mv. deles. Digital Servicebook.com ApS bruger data til at registrere din virksomhed i Digital Servicebook og giver din virksomhed ret til at anvende og udfylde data om opfyldte og kommende serviceopgaver på køretøjer.

Bilejere/brugere, der har registreret deres køretøj og er tilknyttet dit værksted, vil modtage information om planlagte serviceopgaver baseret på de indtastede data fra din virksomhed sammen med information om kampagner, tilbud og vigtig information fra Digital Servicebook.

Cookies

www.Digital-Servicebook.com benytter cookies. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din harddisk. Denne tekstfil oprettes af webserveren, hvor du har bygget et link via din webbrowser og efterfølgende sendes til dig. Du vil blive genkendt af denne cookie, når du besøger webstedet eller den specifikke side igen, hvilket betyder, at du ikke behøver at indtaste data, som du allerede har angivet. De fleste browsere er indstillet til at godkende cookies automatisk, men du kan til enhver tid vælge at indstille din browser til at afvise cookies og vise cookien til dig, før den godkendes. Du kan også slette cookies fra din computer.

Bilejerens indsigelsesret

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af dine værksteds-/forhandlerdata. Send din indsigelse til support@digital-servicebook.com,  så blokerer vi adgangen til dine data. Derudover har du under visse omstændigheder ret til at få dine registrerede oplysninger ændret, blokeret eller slettet. Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Digital-Servicebook.com ApS har registreret om din virksomhed og formålet med registreringen.
Det betyder dog, at de køretøjsejere, der er tilknyttet dit værksted/forhandlerfirma med deres køretøj, ikke vil modtage tilbagekaldelser, serviceoplysninger mv. for deres køretøj.

Oplysninger om bilservice og servicejournaler vil dog forblive registreret hos Digital-servicebook.com, da denne type oplysninger kan tjene som dokumentation i tilfælde af et garantikrav mv.

Adgang til Digital Servicebook (betaling)

Digital-Servicebook.com ApS tilbyder alle værksteder/forhandlere adgang til information og til at anvende Digital Servicebook softwareløsningen og de services Digital Servicebook tilbyder.

Betaling

Der henvises til den gældende prisliste på:

https://www.digital-servicebook.com/priser/ (Danmark)

Prisen kan til enhver tid justeres uden forudgående varsel. Medmindre andet er aftalt, reguleres prisen årligt i henhold til udviklingen i nettoprisindekset.

Når en faktura udstedes, skal den betales. Adgang gives forud for betaling. Uanset om systemet har været brugt fuldt ud, delvist eller slet ikke, skal det betales fuldt ud for hele fakturaens varighed og abonnementsperioden accepteret ved tilmelding. Prisen er uafhængig af omfanget af brugen af den leverede service.

Betaling kan ske månedligt, kvartalsvis, halvår eller årligt og foretages på forhånd. For at ændre en abonnementsbetalingsperiode skal dette meddeles 30 dage før abonnementsperiodens udløb.

Betaling igennem kreditkort

Betalinger med kreditkort trækkes på kreditkortet på købstidspunktet.

Betalinger faktureres, når betalingen er registreret. Vi udsteder en faktura vedrørende betalingen til kunden.

Hvis betalingen er en tilbagevendende betaling for et abonnement, accepterer du, at fremtidige betalinger bliver trukket på dit kort.

Hvis du opsiger abonnementet, ophører den automatiske hævning af beløbet ved udløbet af den aftalte periode.

Misligholdelse af betaling

Fakturaer og rykkere sendes pr. e-mail til den e-mailadresse, der er registreret hos Digital-Servicebook.com ApS.

Hvis betaling ikke sker inden forfaldsdatoen, lukkes adgangen til systemet – men først efter udsendelse af rykkerskrivelse. Der vil blive sendt påmindelser fra det sted, hvor købet er sket, dvs. fra Digital-Servicebook.com Aps eller distributør/partner/3. part, der videresælger Digital Servicebook på vegne af Digital-Servicebook.com Aps. Fakturaer og rykkere sendes pr. e-mail til den e-mailadresse, der er registreret hos Digital Servicebook. Det er til enhver tid værkstedets ansvar at holde e-mailadressen opdateret.

Aftalens udløb

Aftalen forlænges løbende i den aftalte tilmeldingsperiode, hvis der ikke er modtaget varsel senest 30 dage før udløbet af en periode.

Opsigelse

Enhver opsigelse skal sendes i e-mail til support@digital-servicebook.com herunder opsigelsesdato, firmanavn og abonnementspakke, der ønskes opsagt.

Rettigheder

Det etablerede værksted/forhandler må anvende oplysningerne i Digital Servicebook til virksomhedens eget brug. Anvendelse af oplysninger til andre formål, reproduktion, ændring eller optagelse i publikationer eller hjemmesider, er kun tilladt med forudgående skriftlig tilladelse fra Digital-Servicebook.com ApS. Dette gælder også enhver form for videreformidling eller videresendelse af indholdet i Digital Servicebook, ligesom kommerciel brug ikke må ske uden skriftlig tilladelse fra Digital-Servicebook.com ApS.

Anvendelse af Digital Servicebook i strid med ovenstående, herunder videregivelse af oplysninger fra Digital Servicebook, medfører en bøde på kr. 10.000,00 pr. overtrædelse, ligesom der vil blive idømt ansvar efter dansk rets almindelige regler.

Indholdet og oplysningerne i Digital Servicebook er underlagt ophavsret. Digital Servicebook er et registreret varemærke, og sådanne rettigheder tilhører derfor Digital-Servicebook.com ApS uden undtagelse.

Ansvar for indhold

Værkstedet/forhandleren har det fulde ansvar for, at de data, som de indtaster i Digital Servicebook, er korrekte. Værkstedet/forhandleren accepterer fuldt ud at kompensere Digital Servicebook i forbindelse med krav fra tredjepart, som er baseret på indhold og data, som værkstedet/forhandleren har indtastet.

Digital Servicebook er ikke ansvarlig for nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger og indhold fra tredjepart, som leveres via Digital Servicebook. Digital Servicebook.com ApS vil ikke foretage nogen kontrol af de oplysninger, som man kan få adgang til eller vil blive åbnet via  Digital Servicebook,  når der ikke er tale om oplysninger fra Digital Servicebook.

Selvom Digital Servicebook.com ApS løbende arbejder på at holde Digital Servicebook fri for virus, kan vi ikke garantere, at platformen er fri for virus eller påtage os noget ansvar i den forbindelse. Før værkstedet/forhandleren kan få data eller dokumentation, skal de træffe rimelige sikkerhedsforanstaltninger og bruge passende virusprogrammer til deres egen beskyttelse og for at forhindre, at Digital Servicebook bliver inficeret med virus.

Dataene og oplysningerne på digital-servicebook.com indsamles af Digital Servicebook.com ApS i god tro, men nøjagtigheden af dataene kan ikke garanteres. Digital Servicebook.com ApS garanterer ikke, at de data og oplysninger, der findes i Digital Servicebook, er fuldstændige og nøjagtige.

Digital Servicebook kan indeholde links eller henvisninger til/fra tredjeparts websider. Digital Servicebook.com ApS påtager sig intet ansvar for indholdet fra sådanne websider, og  vil ikke anvende websiderne og/eller indholdet som deres eget indhold, da Digital Servicebook ikke har nogen indflydelse på indholdet og de oplysninger, der kan tilgås via disse links, og ikke løbende kontrollerer disse.

Dermed kan Digital Servicebook ikke holdes ansvarlig for kvaliteten, nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden af tredjepartsoplysninger og deres oplysninger, der tydeligt er markeret som tredjepartsoplysninger på denne webside. Dette gælder udtrykkeligt for al information og indhold, som leveres af værksted/forhandler til Digital Servicebook.
Digital Servicebook påtager sig intet ansvar for tab eller skader, som direkte eller indirekte skyldes brug af data, som indsamles og anvendes af værkstedet/forhandleren fra Digital Servicebook hos værkstedet/forhandlerens eget system.

Enhver brug af tjenester, som Digital Servicebook tilbyder, sker på værkstedets/forhandlerens eget ansvar og risiko. Digital Servicebook påtager sig intet ansvar for indholdet og/eller de data, der overføres til og fra værkstedet/forhandleren via internettet, herunder pålideligheden, lovligheden og korrektheden mv.

Digital-Servicebook.com ApS påtager sig dermed intet ansvar for tab, direkte eller indirekte krænkelser eller andre forhold, der måtte opstå som følge af brugen af oplysninger, der overføres via internettet via Digital Servicebooks tjenester.

Digital-Servicebook.com ApS fraskriver sig ethvert ansvar og tab, som et værksted/forhandler måtte lide i forbindelse med brugen af Digital Servicebook.

Digital-Servicebook.com ApS er ikke ansvarlig for uautoriseret adgang til værksteds-/forhandlerens data eller systemer – eller skade eller tab af data i denne forbindelse. Digital-Servicebook.com ApS fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab af data, skade på data og genopretning af data uanset årsag.

Digital-Servicebook.com ApS kan desuden ikke drages til ansvar. Såfremt der gøres forsøg på at holde Digital-Servicebook.com ApS ansvarlig, vil Digital-Servicebook.com ApS’  ansvar være begrænset til værkstedets/forhandlerens samlede udgifter til de ydelser, som Digital-Servicebook.com ApS tilbyder.

Enhver ansvarsfraskrivelse i disse betingelser er til enhver tid og i ethvert aspekt gyldig, medmindre Digital-Servicebook.com ApS har handlet groft uagtsomt eller forsætligt til skade for brugerne.

Digital-Servicebook.com ApS påtager sig intet ansvar for tab og skader, der måtte opstå som følge af  misbrug af passwords.

Digital-Servicebook.com ApS garanterer ikke, at Digital Servicebook altid vil være tilgængelig og fungere problemfrit.  Især hvis adgangen til Digital Servicebook  er påvirket af problemer, som er uden Digital-Servicebook.com ApS kontrol. Digital-Servicebook.com ApS vil gøre sit yderste for at løse adgangsproblemerne til indholdet med det samme, så det er teknisk og driftsmæssigt muligt.

Ansvar for GDPR over for kunde/bilejer

Det er værkstedets ansvar at indhente kundens/bilejerens samtykke til, at de kan registreres i Digital Servicebook med navn og kontaktoplysninger, og kunden skal gøres opmærksom på GDPR-rettighederne, som kan findes på Digital Servicebooks hjemmeside eller via det link, der følger med SMS’en.

Overtrædelse

Følgende vil medføre en advarsel efterfulgt af suspendering:

Misbrug

Ethvert bevidst misbrug af Digital Servicebooks tjenester, hjemmeside eller systemer vil medføre øjeblikkelig opsigelse, udelukkelse og i ekstreme tilfælde klage til politiet.
Digital servicebook skelner ikke mellem misbrug og forsøg på misbrug.

Misbrug omfattede følgende (men er ikke begrænset til):

Ophængning

Suspension kan forekomme, når følgende betingelser er opfyldt:

Reservationer

Digital-Servicebook.com ApS forbeholder sig ret til at ændre forholdene uden varsel.
Ændringer, som kan have indflydelse på personoplysninger, vil blive kommunikeret til brugerne og vil skulle godkendes, når brugeren logger ind i systemet igen.

Digital-Servicebook.com ApS forbeholder sig ret til at ekskludere personer, som Digital-Servicebook.com ApS anser for ubehagelige, uvenlige eller truende. Digital-Servicebook.com ApS vil i ekstreme tilfælde annullere personens aktive tjenester og udelukke personen fra fremtidige tjenester fra Digital Servicebook platform og tjenester.

Der tages forbehold for skrive-, stave- og skrivefejl. Digital-Servicebook.com ApS forbeholder sig ret til at ændre eventuelle fejl i betingelserne uden forudgående varsel.