Villkor för bilverkstäder / återförsäljare

Allmänt

Följande villkor gäller på Digital-Servicebook.com.

Genom att acceptera de nuvarande villkoren samtycker du som verkstad/återförsäljare till att dessa vid den tidpunkten gällande villkor är giltiga och reglerar förhållandet mellan dig och Digital Servicebook.com ApS i alla sammanhang och användningen av fördelarna med Digital Servicebook-lösningen.

Digital Servicebook är ett kostnadsfritt uppslagsverk, där du kan kontrollera utestående skulder, se körsträckainformation, bilprovningsdata etc. och som registrerad användare/fordonsägare på Digital-servicebook.com kan du ladda upp ett foto av fordonet, ladda upp ett foto av servicejournalerna och välja verkstad och därmed få notiser om planerade serviceuppgifter etc.
Digital Servicebook är gratis att använda för alla fordonsägare och du kan lägga till upp till fem bilar i en användarprofil.

Alla fordon med giltig registreringsskylt kan använda och läggas till i Digital Servicebook.

Verkstäder/återförsäljare som använder Digital Servicebook kan mata in uppgifter om utförda eller planerade serviceuppgifter och kunden informeras via Digital Servicebook och får påminnelser om att besöka sin verkstad.

Digital Servicebook är en digital registrering av både utförda och kommande tjänster kombinerat med ett återkallelsesystem.

Verkstads-/återförsäljarkonto

För att kunna använda tjänsterna från Digital Servicebook krävs att verkstäder/återförsäljare skapar ett konto. Kontoinformationen måste vara uppdaterad och korrekt. Användning av Digital Servicebook-tjänster är avgiftsbelagd.

Det är verkstadens/återförsäljarens fulla ansvar att hålla all information korrekt och uppdaterad. Det är verkstadens/återförsäljarens ansvar att skydda lösenordet, som utfärdas, mot missbruk. Om en verkstad/återförsäljare upptäcker att lösenordet har avslöjats måste lösenordet ändras omedelbart.

Registrering är tillåten när en verkstad/återförsäljare antingen är ett företag som direkt eller indirekt är involverat i reparation eller underhåll av motorfordon och/eller släpvagnar, grossist- eller detaljhandel med fordon och/eller släpvagnar, specialverkstad, vägassistanstjänst, fordonsbesiktning och/eller underbeläggningsföretag. För företag med flera platser (filialer, kontor, handelsenheter etc.) måste varje avdelning registreras separat. Detsamma gäller för företag med intressebolag.

Anonym datainsamling

Du kan besöka webbsidorna på www.digital-servicebook.com och använda dem som referensverk utan att lämna dina personuppgifter. Vi registrerar endast din Internetleverantör (din IP-adress) sidorna eller webbplatsen, datum, tid och de sidor du besöker när du besöker Digital Servicebooks webbsidor. Denna information analyseras för statistiska ändamål, men som individ förblir du anonym.

Insamling, användning och kommunikation av personuppgifter.

Som registrerad verkstad/återförsäljare hos Digital Servicebook måste dina företagsuppgifter såsom namn, telefonnummer, e-post, momsregistreringsnummer etc delas. Digital Servicebook.com ApS använder data för att registrera ditt företag i Digital Servicebook och ger ditt företag rätt att använda och fylla i uppgifter om uppfyllda och kommande serviceuppgifter på fordon.

Bilägare/användare som har registrerat sitt fordon och är ansluten till din verkstad får information om planerade serviceuppgifter baserat på inmatade uppgifter från ditt företag tillsammans med information om kampanjer, erbjudanden och viktig information från Digital Servicebook.

Cookies

www.Digital-Servicebook.com använder cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din hårddisk. Denna textfil skapas av webbservern, där du har byggt en länk via din webbläsare och skickas därefter till dig. Du kommer att kännas igen av denna cookie när du besöker webbplatsen eller den specifika sidan, vilket innebär att du inte behöver ange data som du redan har angett igen. De flesta webbläsare är inställda på att godkänna cookies automatiskt, men du kan när som helst välja att ställa in din webbläsare så att den avvisar cookies och visar cookien för dig innan godkännande. Du kan också radera cookies från din dator.

Bilägarens rätt till invändning

Du kan när som helst invända mot användningen av dina verkstads-/återförsäljardata. Skicka din invändning till support@digital-servicebook.com så blockerar vi åtkomsten till dina uppgifter. Dessutom har du under vissa omständigheter rätt att få dina registrerade uppgifter ändrade, blockerade eller raderade. Du har när som helst rätt att få veta vilka uppgifter Digital Servicebook.com ApS har registrerat om ditt företag och syftet med registreringen.
Detta innebär dock att fordonsägarna, som är anslutna till din verkstad / återförsäljare med sitt fordon, inte kommer att få återkallelser, serviceinformation etc. för sitt fordon.

Uppgifter om bilservice och serviceregister kommer dock att förbli registrerade hos Digital-servicebook.com, eftersom denna typ av information kan fungera som dokumentation vid garantianspråk etc.

Tillgång till Digital Servicebook (betalning)

Digital Servicebook.com ApS erbjuder  alla verkstäder/återförsäljare tillgång till information och att använda Digital Servicebooks mjukvarulösning och de tjänster Digital Servicebook erbjuder.

Betalning

Hänvisning görs till den aktuella prislistan på:

https://www.digital-servicebook.com/priser/ (Danmark)

Priset kan när som helst justeras utan föregående meddelande. Om inte annat avtalats justeras priset årligen enligt utvecklingen av nettoprisindex.

När en faktura utfärdas måste den betalas. Åtkomst beviljas före betalning. Oavsett, om systemet har använts i sin helhet, delvis eller inte alls, måste det betalas i sin helhet under hela fakturan och prenumerationsperioden som accepteras vid registrering. Priset är oberoende av omfattningen av användningen av den tillhandahållna tjänsten.

Betalning kan göras månadsvis, kvartalsvis, halvår eller årligen och sker i förväg. För att ändra en prenumerationsbetalningsperiod måste detta meddelas 30 dagar före prenumerationsperiodens slut.

Betalning med kreditkort

Betalningar med kreditkort dras från kreditkortet vid köptillfället.

Betalningar faktureras när betalningen är registrerad. Vi kommer att utfärda en faktura angående betalningen till kunden.

Om betalningen är en återkommande betalning för ett abonnemang godkänner du att framtida betalningar dras från ditt kort.

Om du säger upp abonnemanget upphör det automatiska uttaget av beloppet vid utgången av den avtalade löptiden.

Brott mot betalning

Fakturor och påminnelser skickas via e-post till den e-postadress som är registrerad hos Digital-Servicebook.com ApS.

Om betalning inte sker på förfallodagen stängs åtkomsten till systemet – men först efter att en påminnelse har skickats. Påminnelser kommer att skickas varifrån köpet har skett, dvs. från Digital Servicebook.com Aps eller Distributör/Partner/3 rd Part som säljer Digital Servicebook på uppdrag av Digital Servicebook.com Aps. Fakturor och påminnelser skickas via e-post till den e-postadress som är registrerad på Digital Servicebook. Det är alltid verkstadens ansvar att hålla  e-postadressen uppdaterad.

Avtalets utgång

Avtalet förlängs löpande under den period som avtalats vid anmälan om inget varsel har inkommit senast 30 dagar före periodens utgång.

Uppsägning

Eventuell uppsägning måste skickas via e-post till support@digital-servicebook.com inklusive uppsägningsdatum, företagsnamn och prenumerationspaket som begärs att sägas upp.

Rättigheter

Den etablerade verkstaden/återförsäljaren kan använda informationen i Digital Servicebook för företagets eget bruk. Användning av information för andra ändamål, reproduktion, modifiering eller inkludering i publikationer eller webbplatser, är endast tillåtet med föregående skriftligt tillstånd från Digital-Servicebook.com ApS. Detta gäller även alla former av vidaredistribution eller vidarebefordran av innehållet i Digital Servicebook, precis som kommersiell användning inte får ske utan skriftligt tillstånd från Digital-Servicebook.com ApS.

Användning av Digital Servicebook i strid med ovanstående, inklusive vidarebefordran av information från Digital Servicebook, kommer att utlösa en straffavgift på 10 000,00 DKK per överträdelse, precis som ansvar kommer att uppstå enligt de allmänna reglerna i dansk lag.

Innehållet och informationen i Digital Servicebook omfattas av upphovsrätten. Digital Servicebook är ett registrerat varumärke och därför tillhör sådana rättigheter Digital-Servicebook.com ApS utan undantag.

Ansvar för innehåll

Verkstaden/återförsäljaren har fullt ansvar för att de uppgifter som de matar in i Digital Servicebook är korrekta. Verkstaden/återförsäljaren förbinder sig att fullt ut kompensera Digital Servicebook i samband med krav från tredje part, som baseras på innehåll och data, som har angetts av verkstaden/återförsäljaren.

Den Digitala Serviceboken ansvarar inte för riktigheten och fullständigheten av den information och det innehåll från tredje part som levereras via Digital Servicebook. Digital Servicebook.com ApS kommer inte att utföra någon kontroll av informationen, som man kan få tillgång till eller kommer att öppnas via Digital  Servicebook ,  när detta inte är information från Digital Servicebook .

Även om Digital Servicebook.com ApS kontinuerligt arbetar för att hålla Digital Servicebook fri från virus kan vi inte garantera att plattformen är fri från virus eller ta något ansvar i detta sammanhang. Innan verkstaden/återförsäljaren kan få data eller dokumentation måste de utföra rimliga säkerhetsåtgärder och använda lämpliga virusprogram för sitt eget skydd och för att förhindra att Digital Servicebook infekteras med virus.

Data och information på digital-servicebook.com samlas in av Digital Servicebook.com ApS i god tro, men uppgifternas riktighet kan inte garanteras. Digital Servicebook.com ApS garanterar inte att de data och den information som finns i Digital Servicebook är fullständiga och korrekta.

Digital Servicebook kan innehålla länkar eller referenser till/från tredje parts webbsidor. Digital Servicebook.com ApS tar inget ansvar för innehållet från sådana webbsidor och kommer inte att använda webbsidorna och/eller innehållet som eget innehåll då Digital Servicebook inte har något inflytande över innehållet och informationen, som kan nås via dessa länkar, och kommer inte regelbundet att kontrollera dessa.

Den Digitala Serviceboken kan därmed inte hållas ansvarig för kvaliteten, riktigheten och/eller fullständigheten av tredjepartsinformation och deras information, som tydligt markeras som tredjepartsinformation på denna webbsida. Detta gäller uttryckligen all information och allt innehåll som levereras av verkstad/återförsäljare till Digital Servicebook. Digital Servicebook
tar inget ansvar för förlust eller skada, som orsakas direkt eller indirekt av användning av data, som samlas in och används av verkstaden/återförsäljaren från Digital Servicebook i verkstadens/återförsäljarens eget system.

All användning av tjänster, som Digital Servicebook erbjuder, det på verkstadens/återförsäljarens eget ansvar och risk. Digital Servicebook tar inget ansvar för innehållet och/eller de uppgifter som överförs till och från verkstaden/återförsäljaren via Internet, inklusive tillförlitligheten, lagligheten och korrektheten etc.

Digitala Servicebook.com ApS tar därmed inget ansvar för förluster, direkta eller indirekta överträdelser eller andra villkor, som kan uppstå till följd av användning av information som överförs via Internet via Digital Servicebooks tjänster.

Digital Servicebook.com ApS frånsäger sig allt ansvar och förlust som en verkstad/återförsäljare kan drabbas av i samband med användningen av Digital Servicebook.

Digital Servicebook.com ApS ansvarar inte för obehörig åtkomst till verkstadens/återförsäljarens data eller system – eller skada eller förlust av data i detta sammanhang. Digital Servicebook.com ApS frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust av data, skador på data och återställning av data oavsett orsak.

Dessutom kan Digital Servicebook.com ApS inte hållas ansvarig. Om det görs försök att hålla Digital Servicebook.com ApS  ansvarig  kommer Digital Servicebook.com ApS-ansvaret  att begränsas till verkstadens/återförsäljarens totala kostnader för de tjänster som Digital Servicebook.com ApS erbjuder.

Varje ansvarsfriskrivning i dessa villkor är när som helst och i någon aspekt giltig, såvida inte Digital Servicebook.com ApS har agerat med grov vårdslöshet eller avsiktligt för att skada användarna.

Digital Servicebook.com ApS tar inget ansvar för förluster och skador, som kan uppstå till följd av  missbruk av lösenord.

Digital Servicebook.com ApS garanterar inte att Digital Servicebook alltid är tillgänglig och fungerar utan problem.  I synnerhet om tillgången till Digital Servicebook påverkas av problem som är utan Digital Servicebook.com ApS-kontroll. Digital Servicebook.com ApS kommer att göra sitt yttersta för att lösa åtkomstproblemen omedelbart till innehållet att det är tekniskt och operativt möjligt.

Ansvar för GDPR gentemot kund/bilägare

Det är verkstadens ansvar att inhämta kundens/bilägarens samtycke till att de registreras i Digital Servicebook med namn och kontaktuppgifter, och kunden måste göras medveten om GDPR-rättigheterna, som finns på Digital Servicebooks webbplats eller via länken som medföljer SMS:et.

Kränkning

Följande kommer att orsaka en varning följt av avstängning:

Missbruk

Varje avsiktligt missbruk av Digital Servicebooks tjänster, hemsida eller system kommer att orsaka omedelbar uppsägning, uteslutning och i extrema orsaker klagomål till polisen.
Digital Servicebook skiljer inte mellan missbruk och försök till missbruk.

Missbruk inkluderade följande (men är inte begränsat till):

Upphängning

Suspension kan inträffa, när följande villkor är uppfyllda:

Reservationer

Digital Servicebook.com ApS förbehåller sig rätten att ändra villkoren utan förvarning.
Ändringar, som kan påverka personuppgifter, kommer att kommuniceras till användarna och kommer att behöva godkännande när användaren loggar in på systemet igen.

Digital Servicebook.com ApS förbehåller sig rätten att utesluta personer som Digital Servicebook.com ApS anser vara obehagliga, ovänliga eller hotfulla. I extrema fall kommer Digital Servicebook.com ApS att avbryta personens aktiva tjänster och utesluta personen från framtida tjänster från Digital Servicebook-plattform och tjänster.

Med förbehåll för skriv-, stavnings- och skrivfel. Digital Servicebook.com ApS förbehåller sig rätten att ändra eventuella fel i villkoren utan föregående meddelande.