Ehdot ja Säännöt

Nämä ehdot ja säännöt määrittelevät Digital Servicebookin (“Verkkosivusto”) käytön säännöt ja määräykset, joka on Digital-Servicebook.com ApS

(“me”, “meidän” tai “meitä”) omistama ja ylläpitämä. Käyttämällä tätä Verkkosivustoa hyväksyt nämä ehdot kokonaisuudessaan. Älä jatka Verkkosivuston käyttöä, jos et hyväksy kaikkia tällä sivulla esitettyjä ehtoja.

1. Immateriaalioikeudet

Ellei toisin mainita, me ja/tai lisenssinantajamme omistamme kaikki immateriaalioikeudet Verkkosivuston materiaaleihin. Kaikki immateriaalioikeudet pidätetään. Voit katsella ja/tai tulostaa sivuja Verkkosivustolta omaan henkilökohtaiseen käyttöön näiden ehtojen ja rajoitusten mukaisesti.

2. Rajoitukset

Sinua rajoitetaan erityisesti seuraavista toimista:

Jos tarvitset erityisiä lupia, kuten tietoja tai esimerkkejä uutisartikkeleita tai arvosteluja varten, Digital Servicebookin käyttöön, ota meihin yhteyttä, ja tarkastelemme pyyntöäsi tapauskohtaisesti.

 Digital Servicebookin käyttö vastoin edellä mainittuja ehtoja, mukaan lukien tietojen välittäminen Digital Servicebookista, aiheuttaa 10.000,00 DKK sakon rikkomusta kohden, ja myös vastuu syntyy yleisten Tanskan lain sääntöjen mukaisesti. Lisäksi kaikki aktiiviset tilit voidaan sulkea tai irtisanoa rikkomusten vakavuuden perusteella.

3. Tilisi

Jotta voit käyttää Digital Servicebookin palveluja, sinun on luotava tili, jossa on voimassa oleva tilaus. Rekisteröinti on sallittua, jos olet yritys, joka suoraan tai epäsuorasti osallistuu ajoneuvojen ja/tai perävaunujen korjaukseen tai huoltoon, ajoneuvojen ja/tai perävaunujen tukkukauppaan tai vähittäiskauppaan, erikoistyöpajaan, tienvarsipalveluun, ajoneuvotarkastukseen ja/tai alustansuojaan. Jos et täytä näitä vaatimuksia, ota meihin yhteyttä, ja tarkastelemme tapaustasi ja työskentelemme kanssasi sopivan ratkaisun löytämiseksi. Yrityksille, joilla on useita toimipaikkoja (toimipisteitä, toimistoja, kauppayksiköitä jne.), on jokainen osasto rekisteröitävä erikseen.

Sama koskee yrityksiä, joilla on liittyviä yrityksiä. Tilinhaltijan täysi vastuu on pitää tilitiedot ajan tasalla ja oikeina. Tilinhaltijan vastuu on suojata tilinsä väärinkäytöksiltä. Jos tilinhaltija huomaa, että hänen tilinsä on vaarantunut, salasana on vaihdettava välittömästi, ja Digital Servicebookille on ilmoitettava asiasta. Saatuamme ilmoituksen tilirikkomuksesta aloitamme tutkimuksen rikkomuksen laajuuden selvittämiseksi ja toteutamme suunnitelman mahdollisten vahinkojen lieventämiseksi ja korjaamiseksi.

4. Sisällön Vastuu

Tilinhaltija on täysin vastuussa siitä, että Digital Servicebookiin syötetyt tiedot ovat oikein. Tilinhaltija sitoutuu täysin korvaamaan Digital Servicebookille kolmannen osapuolen vaatimukset, jotka perustuvat tilinhaltijan syöttämiin tietoihin ja sisältöön.

Digital Servicebook ei ole vastuussa kolmansien osapuolten tietojen ja sisällön paikkansapitävyydestä ja täydellisyydestä. Digital Servicebook suorittaa säännöllisesti satunnaistarkastuksia varmistaakseen, että Digital Servicebookin kautta saatavilla olevat tiedot ovat oikein.

Vaikka Digital Servicebook työskentelee jatkuvasti pitääkseen alustamme viruksista ja haittaohjelmista vapaina, emme voi taata, että se on 100 % virukseton ja haittaohjelmaton, emmekä ota tästä vastuuta. Ennen kuin tilinhaltijat voivat saada tietoja tai dokumentaatiota, heidän on toteutettava kohtuullisia turvatoimia ja käytettävä asianmukaisia virustorjuntaohjelmia omaksi suojakseen ja estääkseen Digital Servicebookin tartunnan.

Digital Servicebookin alustoilla olevat tiedot ja tiedot on kerätty hyvässä uskossa, ja työskentelemme jatkuvasti parhaiden tietotoimittajien saatavuuden varmistamiseksi, mutta tietojen tarkkuutta ei voida taata 100 % tarkkuudella.

Digital Servicebookin alustat voivat sisältää linkkejä tai viittauksia kolmansien osapuolien verkkosivustoihin. Digital Servicebook ei ota vastuuta tällaisten verkkosivustojen sisällöstä eikä käytä niiden verkkosivustoja ja/tai sisältöä omanaan.

5. Tietojen Käsittelyn Vastuu

On tilinhaltijan vastuulla saada asiakkaan/ajoneuvon omistajan suostumus ennen kuin heidän tietonsa toimitetaan Digital Servicebookille. Asiakkaalle/ajoneuvon omistajalle on myös kerrottava heidän oikeuksistaan suhteessa GDPR:ään, jotka löytyvät Digital Servicebookin verkkosivustolta tai napsauttamalla linkkiä tekstiviestissä, jonka he saavat osana tietojensa toimittamista Digital Servicebookille. Jos asiakas/ajoneuvon omistaja ei rekisteröi tiliään 30 päivän kuluessa, heidän tietonsa poistetaan Digital Servicebookista.

6. Vastuun Rajoitus

Missään tapauksessa Digital Servicebook ei ole vastuussa vahingoista (mukaan lukien rajoituksetta vahingot tietojen menetyksestä tai voiton menetyksestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä), jotka johtuvat Verkkosivuston materiaalien käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä, vaikka me tai valtuutettu edustaja olisimme suullisesti tai kirjallisesti ilmoittaneet tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

7. Ehtojen Muutokset

Pidätämme oikeuden tarkistaa näitä ehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Käyttämällä tätä Verkkosivustoa hyväksyt sitoutuvasi kulloinkin voimassa olevaan versioon näistä ehdoista.

8. Sovellettava Laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Tanskan lakia ja niitä tulkitaan sen mukaisesti.

9. Välimieslauseke

Luottamuksellisuus: Välimiesmenettelyt ja kaikki niihin