Vilkår og betingelser for bilejere

Generelt

Følgende gælder for brugen af Digital Servicebook. Ved at acceptere nærværende betingelser samtykker du som bruger til, at disse til enhver tid er gældende og regulerer forholdet mellem dig og Digital-Servicebook.com ApS i enhver sammenhæng og brug af Digital Servicebogs ydelser.

Digital Servicebook er et gratis opslagsværk, hvor man kan tjekke restgæld, se information om km-tal, synsdata m.m. og som oprettet bruger på Digital Servicebook kan man også uploade foto af køretøjet, uploade foto af servicebogen og vælge værksted*, og dermed få tilsendt rettidig information om serviceopgaver m.m.

*Hvis dit valgte værksted er bruger på Digital Servicebook, modtages alle informationer om kommende serviceopgaver direkte på mobil/mail, samtidig får dit værksted også mulighed for at sende faktura digitalt, på anmodning via dit værksted kan Digital Servicebook indhente data fra tidligere udførte service, så alt bliver samlet i digital servicebog.

Digital Servicebook er GRATIS for alle køretøjsejere. Der kan maks. tilknyttes 5 kørertøjer pr. bruger. Alle køretøjer med en gyldig nummerplade kan bruge og oprettes i Digital Servicebook.

Brugerkonto

For at kunne anvende ydelser fra Digital Servicebook kræves det, at brugerens personlige oplysninger er opdaterede og korrekte.

Det er brugerens fulde ansvar at holde alle oplysninger korrekte og opdaterede.

Alle oplysninger om bruger, som Digital Servicebook er i besiddelse af, skal og vil overholde Digital Servicebooks persondatapolitik. Her vil der også være informeret om, hvordan brugeren får oplyst eller slettet de pågældende informationer, som Digital Servicebook er i besiddelse af.

Det er brugerens ansvar at beskytte den adgangskode, der udstedes, mod misbrug. Hvis en bruger opdager, at adgangskoden er blevet afsløret, skal denne skiftes omgående.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af dine personlige data, når du bruger Digital Servicebook, er vigtig.

Bemærk følgende oplysninger:

Anonym dataindsamling

Du kan besøge Digital Servicebooks websider og bruge det som opslagsværk uden at oplyse, hvem du er. Vi registrerer kun navnet på din internetudbyder (din IP-adresse), websiden eller webstedet, samt datoen, tidspunkt og de websider, som du besøger på Digital Servicebooks web. Disse data analyseres til statistiske formål, men som individuel bruger forbliver du anonym.

Indsamling, brug og kommunikation af personlige data

Som oprettet bruger på Digital Servicebook, skal vi bruge dine oplysninger. Detaljer som navn, telefonnummer, e-mail mv. indsamles, når du angiver dem under registrering på Digital Servicebook. Digital Servicebook bruger dine personlige data til at give dig tjenesteydelser/informationer om dit køretøj og kommende serviceinformationer, samt information om kampagnetilbud og andre vigtige informationer. Data videregives til det værksted, du vælger ved oprettelsen, til brug ved indkaldelse af kommende serviceopgaver, men data gives aldrig til tredjepart udenfor Digital Servicebog.

Cookies

Digital Servicebook bruger cookies. En cookie er et lille datasæt, der kan gemmes på din harddisk. Dette datasæt oprettes af den webserver, hvorpå du har opbygget et link via din webbrowser, og sendes derefter til dig. Du kan genkendes ud fra denne cookie, når du besøger websiden eller webstedet, så du ikke behøver at angive data igen, du allerede har angivet. De fleste browsere er nu standardkonfigureret til automatisk at acceptere cookies, men du kan til enhver tid vælge at konfigurere din browser til at afvise cookies eller få dem vist først. Du kan også slette cookies fra dit system.

Indsigelsesret

Du kan når som helst protestere over brugen af dine personlige data. Send din indsigelse på info@digitalservicebog.dk, så spærrer vi adgangen til dine data. Du har desuden under visse omstændigheder ret til at få de data, Digital Servicebook har om dig, rettet, spærret eller slettet. Du har på et hvilket som helst tidspunkt ret til at vide, hvilke data Digital Servicebog har registreret om dig, samt formålet med registreringen.

På Digital Servicebook, kan man på sin brugerprofil slette de kørertøjer, der er oprettet på brugeren, og derved kan værkstedet ikke se informationer om bruger på køretøjet. Det betyder dog, at man heller ikke får indkaldelser, serviceinformationer m.m. på køretøjet. Dog vil data om service og servicebogen på køretøjet altid blive liggende hos Digital Servicebook, da dette er dokumentation, der skal bruges ved evt. garantisager m.m.

Support

Værksteder og forhandlere, der er tilknyttet Digital Servicebook, kan give mere information og general support omkring brugen af Digital Servicebook.

For yderligere support henvises til: info@digital-servicebook.com

Overtrædelse

Følgende medfører advarsel, efterfulgt af suspendering:

Misbrug

Ethvert forsætligt misbrug af Digital Servicebooks ydelser, hjemmeside eller systemer vil medføre øjeblikkelig opsigelse, udelukkelse og i ekstreme tilfælde politianmeldelse.

Digital Servicebook skelner ikke mellem misbrug og forsøg på misbrug.

Misbrug inkluderer følgende (men er ikke begrænset til):

Suspendering

Suspendering kan forekomme, når følgende betingelser opfyldes:

Ansvar

Ethvert brug af enhver ydelse Digital-Servicebook.com ApS tilbyder, sker på brugerens eget ansvar og risiko. Digital-Servicebook.com ApS påtager sig intet ansvar for indholdet, og/eller de data, der transmitteres til og fra brugerens ydelse via internettet, herunder ej heller rigtigheden, lovligheden, lødigheden mm. Digital-Servicebook.com ApS er således ikke ansvarlige for tab, direkte eller indirekte krænkelser eller andre forhold, der måtte opstå som følge af brug af informationer transmitteret via internettet igennem Digital-Servicebook.com ApS’ ydelser.

Digital-Servicebook.com ApS’ fraskriver sig ethvert ansvar og tab, som brugeren måtte lide i forbindelse med brugen af Digital Servicebook.

Digital-Servicebook.com ApS’ er ikke ansvarlig for uvedkommendes adgang til brugers data eller systemer – eller skade eller datatab i forbindelse hermed. Digital-Servicebook.com ApS fraskriver sig endvidere ethvert ansvar for direkte og/eller indirekte tab af data, skade af data og genoprettelse af data, uanset årsagen hertil.

Digital-Servicebook.com ApS kan endvidere ikke holdes erstatningspligtig. I fald at Digital-Servicebook.com ApS alligevel forsøges holdt ansvarlig, vil Digital-Servicebook.com ApS’ ansvar være begrænset til brugers samlede udgifter til den ydelse Digital-Servicebook.com ApS stiller til rådighed.

Alle ansvarsfraskrivelser i disse betingelser er til enhver tid og i enhver henseende gældende, medmindre Digital-Servicebook.com ApS måtte have handlet groft uagtsomt eller forsætligt til skade for bruger.

Digital-Servicebook.com ApS påtager sig og accepterer intet ansvar for tab eller skade, som opstår som følge af misbrug af adgangskoder.

Digital-Servicebook.com ApS garanterer ikke, at Digital Servicebook vil være tilgængelig og fungere problemfrit på alle tidspunkter. Dette gælder især, hvis adgangen til Digital Servicebook er berørt af problemer, der ligger uden for Digital-Servicebook.com ApS’ kontrol. Digital-Servicebook.com ApS vil dog gøre sit yderste for straks at løse adgangsproblemer i den udstrækning, som det er teknisk og driftsmæssigt muligt.

Forbehold

Digital-Servicebook.com ApS forbeholder sig retten til at ændre i betingelserne uden forudgående varsel.

Ændringer, der har indflydelse på persondata, vil blive informeret ud til oprettede brugere, og skal godkendes inden man kan logge ind i systemet igen.

Digital-Servicebook.com ApS forbeholder sig retten til at udelukke personer, som Digital-Servicebook.com ApS betragter som ubehagelige, uvenlige eller truende. I ekstreme tilfælde kan Digital-Servicebook.com ApS ophæve personens aktive ydelser og udelukke personen for fremtidig ydelser hos Digital-Servicebook.com ApS.

Der tages forbehold for skrive-, stave- og tastefejl. Digital-Servicebook.com ApS forbeholder sig retten til at ændre fejl i betingelser uden varsel.