Vilkår og betingelser for bilejere

Generelt

Følgende vilkår og betingelser gælder på Digitalservicebog.dk. Ved at acceptere nærværende betingelser samtykker du som bruger til, at disse til enhver tid er gældende og regulerer forholdet mellem dig og Digital Servicebog i enhver sammenhæng, og brug af Digital Servicebogs ydelser.

Digital Servicebog er et gratis opslagsværk, hvor man kan tjekke restgæld, se information om km-tal, synsdata m.m. og som oprettet bruger på Digital Servicebog kan man også uploade foto af køretøjet, uploade foto af servicebogen og vælge værksted*, og dermed få tilsendt rettidig information om serviceopgaver m.m.

*Hvis dit valgte værksted er bruger på Digital Servicebog, modtages alle informationer om kommende serviceopgaver direkte på mobil/mail, samtidig får dit værksted også mulighed for at sende faktura digitalt, på anmodning via dit værksted kan Digitalservicebog indhente data fra tidligere udførte service, så alt bliver samlet i digital servicebog.

Digital Servicebog er GRATIS for alle køretøjsejere. Der kan maks. tilknyttes 5 kørertøjer pr. bruger. Alle køretøjer med en gyldig nummerplade kan bruge og oprettes i Digital Servicebog.

Brugerkonto

For at kunne anvende ydelser fra Digital Servicebog kræves det, at brugerens personlige oplysninger er opdaterede og korrekte.

Det er brugerens fulde ansvar at holde alle oplysninger korrekte og opdaterede.

Alle oplysninger om bruger, som Digital Servicebog er i besiddelse af, skal og vil overholde Digital Servicebogs persondatapolitik. Her vil der også være informeret om, hvordan brugeren får oplyst eller slettet de pågældende informationer, som Digital Servicebog er i besiddelse af.

Det er brugerens ansvar at beskytte den adgangskode, der udstedes, mod misbrug. Hvis en bruger opdager, at adgangskoden er blevet afsløret, skal denne skiftes omgående.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af dine personlige data, når du bruger Digital Servicebog, er vigtig.

Bemærk følgende oplysninger:

Anonym dataindsamling

Du kan besøge Digital Servicebogs websider, og bruge det som opslagsværk uden at oplyse, hvem du er. Vi registrerer kun navnet på din internetudbyder (din IP-adresse), websiden eller webstedet, samt datoen, tidspunkt og de websider, som du besøger på Digital Servicebogs web. Disse data analyseres til statistiske formål, men som individuel bruger forbliver du anonym.

Indsamling, brug og kommunikation af personlige data

Som oprettet bruger på Digital Servicebog, skal vi bruge dine oplysninger. Detaljer som navn, telefonnummer, e-mail mv. indsamles, når du angiver dem under registrering på Digital Servicebog. Digital Servicebog bruger dine personlige data til at give dig tjenesteydelser/informationer om dit køretøj og kommende serviceinformationer, samt information om kampagnetilbud og andre vigtige informationer. Data videregives til det værksted, du vælger ved oprettelsen, til brug ved indkaldelse af kommende serviceopgaver, men data gives aldrig til tredjepart udenfor Digital Servicebog.

Cookies

Digital Servicebog bruger cookies. En cookie er et lille datasæt, der kan gemmes på din harddisk. Dette datasæt oprettes af den webserver, hvorpå du har opbygget et link via din webbrowser, og sendes derefter til dig. Du kan genkendes ud fra denne cookie, når du besøger websiden eller webstedet, så du ikke behøver at angive data igen, du allerede har angivet. De fleste browsere er nu standardkonfigureret til automatisk at acceptere cookies, men du kan til enhver tid vælge at konfigurere din browser til at afvise cookies eller få dem vist først. Du kan også slette cookies fra dit system.

Indsigelsesret

Du kan når som helst protestere over brugen af dine personlige data. Send din indsigelse på info@digitalservicebog.dk, så spærrer vi adgangen til dine data. Du har desuden under visse omstændigheder ret til at få de data, Digital Servicebog har om dig, rettet, spærret eller slettet. Du har på et hvilket som helst tidspunkt ret til at vide, hvilke data Digital Servicebog har registreret om dig, samt formålet med registreringen.

På Digital Servicebog, kan man på sin brugerprofil slette de kørertøjer, der er oprettet på brugeren, og derved kan værkstedet ikke se informationer om bruger på køretøjet. Det betyder dog, at man heller ikke får indkaldelser, serviceinformationer m.m. på køretøjet.
Dog vil data om service og servicebogen på køretøjet altid blive liggende på

Digitalservicebog.dk, da dette er dokumentation, der skal bruges ved evt. garantisager m.m.

Support

Værksteder og forhandlere, der er tilknyttet Digital Servicebog, kan give mere information og general support omkring brugen af Digital Servicebog

For yderligere support henvises til: info@digitalservicebog.dk

Overtrædelse

Følgende medfører advarsel, efterfulgt af suspendering:

Misbrug

Ethvert forsætligt misbrug af Digital Servicebogs ydelser, hjemmeside eller systemer vil medføre øjeblikkelig opsigelse, udelukkelse og i ekstreme tilfælde politianmeldelse.

Digital Servicebog skelner ikke mellem misbrug og forsøg på misbrug.

Misbrug inkluderer følgende (men er ikke begrænset til):

Suspendering

Suspendering kan forekomme, når følgende betingelser opfyldes:

Ansvar

Ethvert brug af enhver ydelse Digital Servicebog tilbyder, sker på brugerens eget ansvar og risiko. Digital Servicebog påtager sig intet ansvar for indholdet, og/eller de data, der transmitteres til og fra brugerens ydelse via internettet, herunder ej heller rigtigheden, lovligheden, lødigheden mm. Digital Servicebog er således ikke ansvarlige for tab, direkte eller indirekte krænkelser eller andre forhold, der måtte opstå som følge af brug af informationer transmitteret via internettet igennem Digital Servicebogs ydelser.

Digital Servicebog fraskriver sig ethvert ansvar og tab, som brugeren måtte lide i forbindelse med brugen af Digital Servicebog.

Digital Servicebog er ikke ansvarlig for uvedkommendes adgang til brugers data eller systemer – eller skade eller datatab i forbindelse hermed. Digital Servicebog fraskriver sig endvidere ethvert ansvar for direkte og/eller indirekte tab af data, skade af data og genoprettelse af data, uanset årsagen hertil.

Digital Servicebog kan endvidere ikke holdes erstatningspligtig. I fald at Digital Servicebog alligevel forsøges holdt ansvarlig, vil Digital Servicebogs ansvar være begrænset til brugers samlede udgifter til den ydelse Digital Servicebog stiller til rådighed.

Alle ansvarsfraskrivelser i disse betingelser er til enhver tid og i enhver henseende gældende, medmindre Digital Servicebog måtte have handlet groft uagtsomt eller forsætligt til skade for bruger.

Digital Servicebog påtager sig og accepterer intet ansvar for tab eller skade, som opstår som følge af misbrug af adgangskoder.

Digital Servicebog garanterer ikke, at Digital Servicebog vil være tilgængelig og fungere problemfrit på alle tidspunkter. Dette gælder især, hvis adgangen til Digital Servicebog er berørt af problemer, der ligger uden for Digital Servicebogs kontrol. Digital Servicebog vil dog gøre sit yderste for straks at løse adgangsproblemer i den udstrækning, som det er teknisk og driftsmæssigt muligt.

Forbehold

Digital Servicebog forbeholder sig retten til at ændre i betingelserne uden forudgående varsel.

Ændringer, der har indflydelse på persondata, vil blive informeret ud til oprettede brugere, og skal godkendes inden man kan logge ind i systemet igen.

Digital Servicebog forbeholder sig retten til at udelukke personer, som Digital Servicebog betragter som ubehagelige, uvenlige eller truende. I ekstreme tilfælde kan Digital Servicebog ophæve personens aktive ydelser og udelukke personen for fremtidig ydelser hos Digital Servicebog.

Der tages forbehold for skrive-, stave- og tastefejl. Digital Servicebog forbeholder sig retten til at ændre fejl i betingelser uden varsel.