Villkor & förhållanden för bilägare

Allmänt

Följande villkor gäller på digital-servicebook.com. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du som användare till att dessa regler alltid gäller och att de reglerar alla aspekter av relationen mellan dig och Digital Servicebok samt användningen av Digital Serviceboks tjänster.
Digital Servicebok är ett kostnadsfritt uppslagsverk där du kan få information om utestående skulder, kilometertal, serviceuppgifter m.m. Som registrerad användare på Digital Servicebok kan du även ladda upp bilder på fordonet och på pappersversionen av serviceboken. Du kan också välja verkstad* och på så sätt få information i god tid när det gäller kommande service, m.m.

*Om den verkstad du valt använder Digital Servicebok får du all information om kommande servicetillfällen direkt till din mobiltelefon/mail, samtidigt som din verkstad också kan skicka faktura digitalt. På begäran från din verkstad kan Digital Service Book hämta data från tidigare utförd tjänst, så allt samlas i den digitala serviceboken.

Digital Servicebok är GRATIS för alla fordonsägare. Maximalt fem fordon kan registreras på en användare. Alla fordon som har ett giltigt registreringsnummer kan använda och registreras i Digital Servicebok.

Användarkonto

För att kunna använda Digital Serviceboks tjänster måste användarens personuppgifter vara uppdaterade och korrekta.
Det är helt och hållet användarens eget ansvar att se till att all information är korrekt och uppdaterad.
För all information om användaren som Digital Servicebok innehar gäller Digital Serviceboks integritetspolicy. Här finns även information om hur användaren får tillgång till eller kan radera information som Digital Servicebok innehar.
Det är användarens ansvar att skydda det lösenord som användaren har tilldelats så att detta inte missbrukas. Om en användare upptäcker att lösenordet har blivit offentligt måste användaren omgående byta lösenord.

Deklaration om skydd av personuppgifter

Det är viktigt att dina personuppgifter skyddas när du använder Digital Servicebok. Observera följande:

Anonym datainsamling

Du kan besöka Digital Serviceboks webbsidor och använda dem som uppslagsverk utan att röja din identitet. Vi registrerar endast namnet på din Internetleverantör (din IP-adress), webbsidan eller webbplatsen, datum, tidpunkt samt de webbsidor som du besöker på Digital Serviceboks webbplats. Denna information analyseras för statistiska ändamål. Du behåller din anonymitet som individuell användare.

Insamling, användning och kommunikation av personuppgifter

Som registrerad användare på Digital Servicebok behöver vi vissa uppgifter om dig. Information om namn, telefonnummer, e-postadress etc. sparas när du anger dem vid registreringen hos Digital Servicebok. Digital Servicebok använder dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig tjänster och information gällande ditt fordon samt information om kommande servicetillfällen, kampanjerbjudanden och annat viktigt material. Vi lämnar ut uppgifterna till den verkstad du väljer när du registrerar dig hos oss och som kommer att kalla din bil till service, men vi lämnar aldrig ut information till tredje part som inte tillhör Digital Servicebok.

Kakor

Digital Servicebok använder kakor. En kaka är en liten datafil som kan sparas på din hårddisk. Datafilen skapas av den webbserver där du har skapat en länk via din webbläsare, och den skickas sedan till din dator. Via kakan kan vi känna igen dig när du besöker webbsidan eller webbplatsen så att du inte ännu en gång behöver ange de uppgifter du har angivit tidigare. De flesta webbläsare är nu standardkonfigurerade så att de automatiskt godkänner kakor, men du kan alltid välja att konfigurera din webbläsare till att avvisa kakor eller visa dem innan du godkänner dem. Du kan dessutom radera kakor från ditt system.

Rätt att göra invändningar

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter används. Skicka dina invändningar till info@digital-servicebook.com så spärrar vi åtkomsten till dina uppgifter. Du har dessutom under vissa omständigheter rätt att få de uppgifter som Digital Servicebok har om dig korrigerade, spärrade eller raderade. Du har när som helst rätt att få veta vilka uppgifter som finns registrerade om dig hos Digital Servicebok samt syftet med denna registrering.
På Digital Servicebok kan du som användare på din användarprofilsida radera de fordon som finns registrerade på dig, och då kan verkstaden inte se någon information om vem som använder fordonet. Detta innebär dock att du inte får kallelser, serviceinformation m.m. gällande fordonet.
Data om service och fordonets servicebok kommer dock alltid att finnas kvar på digital-servicebook.com eftersom denna dokumentation bland annat krävs vid garantiärenden m.m.

Support

Verkstäder och återförsäljare som är knutna till Digital Servicebok kan ge dig mer information om och generell hjälp när det gäller användningen av Digital Servicebok.
Mer information får du genom att kontakta oss på: info@digital-servicebook.com

Överträdelse

Följande medför varning, följt av suspendering:

Missbruk

Allt uppsåtligt missbruk av Digital Serviceboks tjänster, webbplats eller system leder till omedelbar uppsägning, avstängning och, i extrema fall, till polisanmälan.
Digital Servicebok skiljer inte på missbruk och försök till missbruk.

Missbruk inkluderar, men är inte begränsat till, följande:

Suspendering

Suspendering kan förekomma när följande villkor uppfylls:

Digital Servicebok förbehåller sig i övrigt rätten att suspendera eller upphäva tjänster som innehåller material som kan skada Digital Servicebok, Digital Serviceboks rykte eller Digital Serviceboks affärsverksamhet.

Ansvar

Varje användning av varje tjänst som Digital Servicebok erbjuder sker på användarens eget ansvar och risk. Digital Servicebok tar inget ansvar för innehållet och/eller den information som överförs till och från användarens tjänst via Internet, och man tar inte heller något ansvar för att denna information är korrekt, laglig och av hög kvalitet. Digital Servicebok är med andra ord inte ansvarig för förluster, direkta eller indirekta kränkningar eller andra förhållanden som kan uppstå till följd av användning av information som har överförts på Internet via Digital Serviceboks tjänster.

Digital Servicebok frånskriver sig allt ansvar för förluster som användaren kan drabbas av i samband med användningen av Digital Servicebok.
Digital Servicebok kan inte göras ansvarig för obehörigas åtkomst till användarnas data eller system, eller för skador eller dataförluster som blir följden av sådan obehörig åtkomst. Digital Servicebok frånsäger sig dessutom allt ansvar för direkta och/eller indirekta förluster av data, skador på data och återupprättande av data, oavsett vad orsaken är.

Digital Servicebok kan dessutom inte hållas ersättningsskyldig. Om försök trots detta görs att hålla Digital Servicebok ansvarig kommer Digital Serviceboks ansvar att begränsas till användarens totala utgifter för den tjänst som Digital Servicebok ställer till förfogande.
Alla friskrivningsklausuler i dessa villkor gäller alltid och i alla hänseenden om inte Digital Servicebok har agerat grovt oaktsamt eller avsiktligt har agerat för att skada användarna.

Digital Servicebok åtar sig inte och godkänner heller inte något ansvar för förluster eller skada som uppstår till följd av att lösenord har missbrukats.

Digital Servicebok garanterar inte att Digital Servicebok alltid kommer att vara tillgänglig och fungera problemfritt. Detta gäller i synnerhet om åtkomsten till Digital Servicebok påverkas av problem som ligger utom Digital Serviceboks kontroll. Digital Servicebok kommer dock att göra sitt yttersta för att så snart som möjligt häva åtkomstproblem i den utsträckning detta är tekniskt och driftsmässigt möjligt.

Förbehåll

Digital Servicebok förbehåller sig rätten att ändra i villkoren utan att i förväg meddela detta.
Ändringar som påverkar personuppgifter kommer att meddelas till registrerade användare och måste godkännas innan man kan logga in i systemet igen.

Digital Servicebok förbehåller sig rätten att utesluta personer som Digital Servicebok anser vara obehagliga, ovänliga eller hotfulla. I extrema fall kan Digital Servicebok upphäva personens aktiva tjänster och blockera personen så att denne i framtiden inte har möjlighet att använda Digital Servicebok.

Vi reserverar oss för skriv-, stavnings- och inmatningsfel. Digital Servicebok förbehåller sig rätten att ändra felaktigheter i villkoren utan att i förväg meddela detta.