GDPR Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Digital-Servicebook.com ApS samlar in, använder och skyddar personuppgifter som erhålls via vår webbplats (https://digital-servicebook.com), vår webbapp (https://app.digitalservicebog.dk), vår mobilapp (Digital Servicebook) och våra dataleverantörer. Vi är engagerade i att säkerställa att din integritet är skyddad och att följa allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) samt andra tillämpliga dataskyddslagar.

1. Information vi samlar in

Vi kan samla in följande typer av data:

*Detta betraktas inte som personuppgifter i sig, men eftersom det är relaterat till och visas tillsammans med ett REG, betraktas detta också som personuppgifter.

2. Rättslig grund för datainsamling

Vi samlar in offentligt tillgängliga personuppgifter, såsom REG, VIN, besiktningsdata och fordonets servicehistorik.

Vid insamling av personuppgifter, när det är möjligt, ber vi om samtycke från dataägaren (GDPR artikel 6, paragraf 1 a). Samtycke kommer att samlas in antingen direkt av oss eller våra kunder kommer att samla in samtycket å våra vägnar.

I de fall där det inte är möjligt för oss att samla in samtycke, antingen för att vi inte vet vem ägaren är, eller vi inte har den nödvändiga informationen för att kontakta ägaren, samlar vi in data baserat på legitimt intresse (GDPR artikel 6, paragraf 1 f) och i allmänhetens intresse (GDPR artikel 6 paragraf 1 e).

3. Hur vi använder din information

En av huvudorsakerna till att Digital-Servicebook ApS grundades är att förbättra transparens och förhindra bedrägerier i bilindustrin.

De vanligaste fallen av bedrägeri i bilindustrin är mätarfusk och VIN-kloning.

Vi hjälper till att förhindra detta genom att tillhandahålla en fullständig översikt över bilens historia och hålla en register över REG och VIN-par i de länder vi för närvarande stöder (Danmark, Sverige, Norge och Storbritannien).

Förutom att förhindra bedrägeri, hjälper vår plattform bilägare att få en lättillgänglig fullständig översikt över sitt fordon och behålla sin garanti. Dessutom hjälper det verkstäder att få full insikt i fordonet de arbetar med, för att säkerställa att de kan utföra sitt bästa möjliga arbete.

Samt ett lättanvänt system för service- och reparationsregistrering. Vi erbjuder också ett lättanvänt servicebokningssystem och en servicemeddelande-SMS 14 dagar före din nästa kommande service.

4. Säkerhet

Vi är engagerade i att säkerställa att din information är säker. För att förhindra obehörig åtkomst eller avslöjande har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa procedurer för att skydda och säkra den information vi samlar in online.

5. Konsekvensbedömning

Fordonsdata på Digital-Servicebook.com ApS plattformar nås baserat på en sökning/uppslagning i vår databas baserat på REG eller VIN. Du kan inte få tillgång till denna information utan att vara i besittning av antingen REG eller VIN, båda är också offentligt tillgängliga data. Eftersom du skulle kunna få tillgång till samma information på andra offentligt tillgängliga plattformar baserat på samma information, anser vi påverkan på dataägaren vara mycket låg eller icke-existerande.

När det gäller e-post och telefonnummer görs denna information inte offentligt tillgänglig på våra plattformar. Denna information delas dock med den verkstad som dataägaren har valt som sin föredragna verkstad, vilket gör att den valda verkstaden och dataägaren kan kommunicera i samband med kommande tjänster och bokningar.

Om vi av misstag får e-postadresser och telefonnummer till bilägare, eller om de har ändrat sig och inte vill skapa ett gratis konto på Digital-Servicebook.com plattformar, kommer informationen att raderas inom 30 dagar och kommer inte längre att vara tillgänglig för oss. På grund av detta anser vi påverkan vara mycket låg eller icke-existerande.

6. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina personuppgifter och invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

7. Kontakta oss

Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

Digital-Servicebook.com ApS

Vordingborgvej 79

4900 Næstved

Danmark

info@digital-servicebook.com

+45 7199 3939

Vid klagomål eller om du vill få insikt i de data vi behandlar, vänligen kontakta:

Rasmus Grønbech

Utvecklingschef

rg@digital-servicebook.com

+45 5262 2400

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du bör dock alltid kontakta Digital-Servicebook.com ApS först om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med personuppgiftslagstiftningen. På så sätt kan du få vår förklaring i ärendet. Du hittar kontaktinformationen till dataskyddsmyndigheten på https://datatilsynet.dk.

8. Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du bör kontrollera denna sida då och då för att säkerställa att du är nöjd med eventuella ändringar.

Senast uppdaterad 11/6-2024