Vad du ska göra när din bils servicebok försvinner

Har din servicebok försvunnit eller köpte du en begagnad bil utan servicebok? Detta är inte en ovanlig situation att hamna i och som tur är finns det andra sätt att hålla reda på din bils servicehistorik och upprätthålla bilens garanti.

Att förlora din bils servicebok kan vara en frustrerande upplevelse men var inte rädd – det finns praktiska åtgärder du kan vidta för att säkerställa fortsatt underhåll och dokumentation av ditt fordons servicehistorik. I den här guiden kommer vi att beskriva nödvändiga åtgärder för bilägare som står inför utmaningen med en saknad servicebok.

Varför är en servicebok relevant?

Tidigare var en servicebok i pappersform det bästa stället för information om utförda tjänster på en bil. Det fanns dock också en risk att den med tiden skulle försvinna mellan olika ägare av bilen eller glömmas bort när bilen var på service. Därmed skulle servicehistoriken i serviceboken vara ofullständig, vilket gör det svårt att bevisa att serviceplanen har följts vid garantiproblem.

De flesta verkstäder kommer att presentera bilägare med en faktura som styrker vad som har kontrollerats eller ändrats på bilen. Men återigen, dessa fakturor försvann ofta – och med dem bevis på service.

Om din servicebok har försvunnit – eller inte följde med bilen du köpte, finns det flera steg du kan vidta:

Kontakta tillverkaren eller återförsäljaren

Det första steget är att kontakta biltillverkaren eller återförsäljaren där du köpte fordonet. De kanske kan ge dig en dubblett av serviceboken eller åtminstone ge dig vägledning om hur du ska gå vidare. Ha ditt fordons identifieringsnummer (VIN) och alla andra relevanta detaljer till hands för att påskynda processen.

Skaffa servicedokumentation

Om tillverkaren eller återförsäljaren inte kan tillhandahålla en ersättningsservicebok, försök att få din bils servicedokumentation från de platser där du har låtit utföra underhåll eller reparationer. De flesta verkstäder för detaljerade register över det arbete som utförts på ditt fordon, och de kan ge dig en utskrift eller elektronisk kopia. Ofta kommer de också att kunna hämta bilens servicehistorik från en online OE-portal om bilmärket använder sig av sådan tjänst.

Se en lista över bilmärken som använder sig av elektroniska serviceböker

Använd olika OE-portaler

Dra fördel av onlineverktyg och plattformar som låter dig spåra och dokumentera ditt fordons underhållshistorik. Många appar och webbplatser är designade specifikt för detta ändamål, vilket gör att du kan ange servicedetaljer, ställa in påminnelser för kommande underhåll och komma åt din bils historik från vilken enhet som helst.

En sådan plattform är Digital Servicebook, som utformats för att ge verkstäder och bilägare den bästa överblicken över servicehistorik för alla bilmärken. Med Digital Servicebook är det möjligt att skapa en fullservicehistorik baserad på tillgänglig data från bilprövning, service utförda av verkstäder och registrerade digitalt samt den historik som kan finnas tillgänglig i pappersform.

Plattformen är gratis att använda för bilägare och gör det enkelt att få en bil servad oavsett verkstad då historiken finns tillgänglig i digital form. Digital servicebok finns tillgänglig på alla enheter och levereras till och med med en app, som gör det enkelt att hålla reda på servicehistoriken för alla familjens bilar.

Allt hopp är inte ute

Som du kan se kan det innebära utmaningar att förlora din bils servicebok, men med proaktiva åtgärder och hjälp från relevanta parter kan du effektivt hantera och underhålla en omfattande servicehistorik för ditt fordon. Genom att ta initiativet till att återskapa eller byta ut serviceboken säkerställer du din bils livslängd och tillförlitlighet samtidigt som du värnar om dess andrahandsvärde.

Har du frågor om registrering och dokumentation av service hos Digital Servicebook, tveka inte att Kontakta oss.

Läs mer om Digital Servicebook: