Mercedes servicebok - Har du koll på servicehistoriken?

Det rekommenderas att du regelbundet låter utföra service och registreras på Mazda-bilar i en servicebok, så att du kan behålla bilens garanti. Det är dock inte utan betydelse vilken lösning som används om både mekanikern och bilägaren ska ha enkel tillgång till servicehistoriken. Visste du till exempel att det finns andra lösningar än Mazdas servicebok? Läs mer om de olika lösningarna här.

Vilka är kraven för service hos Mercedes?

Mercedesbilar behöver, precis som alla andra bilar, regelbunden service. De följer vanligtvis tillverkarens instruktioner baserat på antalet körda kilometer sedan senaste service – vanligtvis någonstans mellan 15 000 och 20 000 km. Alternativt kallas bilen in för service utifrån ett årsintervall på typiskt vartannat eller vartannat år, om bilen inte körs så mycket.

2008 började Mercedes-Benz lanseringen av Digital Service Booklet (DSB) med dåvarande Mercedes E- och CLS-klasser. Därmed samlades servicehistoriken online på en central plats och var tillgänglig under hela bilens livslängd, vilket eliminerade risken för att den skulle gå förlorad eller förfalskas.

Det är viktigt att rekommendationerna gällande service på Mercedes följs, eftersom det säkerställer att bilen förblir pålitlig och säker att köra. Vid en servicebesiktning kan en mekaniker upptäcka eventuella problem innan de uppstår eller orsaka ytterligare skada, samt ge insikt till eventuella framtida reparationer som kan bli nödvändiga. Regelbunden service på Mercedes bidrar också till att bilen kör mer ekonomiskt genom att minska bränsleförbrukningen, eftersom oljan därmed smörjer mer optimalt eller ser till att bromsarna inte kärvar.

Det är fritt val av verkstad, så som bilägare bestämmer du själv var du ska få din Mercedes på service. Du måste dock vara medveten om vilka reservdelar, olja mm. används i samband med service, då garantin på bilen kan upphöra att gälla om original/OE-godkända reservdelar inte används.

Hur går serviceregistreringen hos Mercedes till?

Tidigare skedde registrering av service på Mercedes med stämpel i pappersserviceboken, men Mercedes har sedan länge gått ifrån detta med lanseringen av den egna elektroniska serviceboken, DSB, 2008. Därmed undviks en del av problemen som tidigare uppkommit om serviceboken glömts hemma eller försvunnit, vilket gjorde att servicehistoriken ofta var ofullständig. Självklart får bilägaren fortfarande en faktura efter att servicen utförts, men det är väldigt få som sparar dessa och de kan därför sällan användas för att få en överblick över servicehistoriken.

Idag kan verkstäder – både Mercedes egna, men även fristående verkstäder – registrera service på Mercedes i en onlineservicebok. Det är dock inget krav att du använder Mercedes egen digitala servicebok.

Som med alla andra bilar är registrering av service på Mercedes ett krav om du vill att garantin ska bibehållas. Om du är inblandad i ett garantiärende ska du som bilägare kunna dokumentera att serviceintervaller har följts och att service utförts enligt regelverket med godkända reservdelar, olja mm.

Typer av Mercedes service

Mercedes-Benz växlar mellan olika typer av service beroende på bilens ålder och slitaget på bilens olika delar, där det i förväg är definierat vilka delar av bilen som minst ska servas. Här kan du läsa mer om de olika typerna av tjänster för Mercedes:

Mercedes A service

En vanlig servicebesiktning kallas A service hos Mercedes. Den genomförs för första gången efter bilens första levnadsår. Detta inkluderar byte av oljefilter, men en mekaniker kommer också att kontrollera bromskomponenter, kylvätska, spolarvätska, däcktryck, lampor och tillhandahålla olika säkerhetsuppdateringar till bilen – naturligtvis enligt tillverkarens instruktioner, och allt kommer att registreras i bilens servicebok. När det är dags för A-servicebesiktning kommer det att dyka upp på displayen på Mercedesbilen och via Mercedes me Service-appen, om denna används, och då är det bara att ta en tur förbi en verkstad och besiktigas.

Det finns olika typer av Mercedes A-tjänst, som t.ex A1, A3 och A9 service.

Mercedes B service

En B-servicebesiktning på Mercedes är mer omfattande än en A-service. Det är mer än att bara byta motorolja och oljefilter. När en Mercedes genomgår denna typ av service kommer även bromskomponenter att kontrolleras, samt kylvätska, sprinklersystem, däck, lampor, styrning, profilrem och andra säkerhetsuppdateringar. Detta är givetvis enligt fabrikens föreskrifter och bilens servicebok. När det är dags för B-servicen kommer detta även fram på Mercedes-bilens display.

Det finns olika typer av Mercedes B-tjänst, som t.ex B3, B5 och B7 tjänst.

Mercedes' digitala servicebok

Mercedes Digital Service Booklet är Mercedes egen digitala servicebok, som säkerställer dokumentation av utförd service under Mercedes-bilarnas livstid. Denna dokumentation kan nås online av auktoriserade såväl som oberoende verkstäder när bilen behöver service. Dessutom är det möjligt för bilägaren att få tillgång via ett formulär hos Mercedes.

Teknicar
BMW servicehistorik

Mercedes servicehistorik

Som tidigare nämnt är det bra att kunna dokumentera servicehistoriken på en Mercedes om t.ex. kommer till ett garantiärende. Det finns dock flera andra relevanta skäl till varför du bör hålla koll på din Mercedes servicehistorik. Är du anställd på verkstad kan det vara fördelaktigt att känna till en bils servicehistorik, så att du vet vad som tidigare utförts m.t.t. service och eventuella reparationer. Detta ger dig de bästa förutsättningarna för att ge rätt service till kunden samt att felsöka och diagnostisera bilen när du t.ex. veta vilka av bilens delar som tidigare har bytts ut eller vilka som kan behöva bytas ut.

Om du är Mercedes-ägare eller planerar att köpa en begagnad Mercedes kan en komplett servicehistorik på Mercedes-bilen bidra till att bilen handlas till rätt pris, eftersom det ger en större säkerhet att bilen är väl underhållen och att det finns are no har pillat med trippmätaren för att ge bilen en konstgjort låg körsträcka.

Mercedes servicebok vs. Digital Servicebook

Det finns dock även andra giltiga alternativ för att registrera service på Mercedes, som är enklare och mer tillgängliga för både verkstäder och bilägare. Digital Servicebook är en danskutvecklad mjukvaruplattform som gör de gamla pappersserviceböckerna och andra digitala serviceböcker överflödiga. Med Digital Servicebook samlas servicehistoriken för Mercedes (och alla andra bilmärken) i en och samma lösning.

Digital Servicebook rekommenderas av t.ex. Svenska Fordonsbranschen (SFVF) och används idag av mer än 2 000 verkstäder över hela Norden.

För bilägare

Du behöver inte längre komma ihåg pappersserviceboken när det är dags för service eller krånglet med att spara gamla fakturor för att hålla någon form av överblick. Digital Servicebook finns alltid nära till hands och tillgänglig både på PC och i en mobilapp. Dessutom kan tidigare tjänster från andra digitala eller pappersserviceböcker eller gamla fakturor läggas till servicehistoriken, så att den samlas på ett ställe för alla bilägarens bilar.

Fördelar för bilägare:

För verkstäder

Mekaniker kan också dra nytta av att använda Digital Servicebook. Det sparas mycket tid på att registrera service i Digital Servicebook jämfört med biltillverkarnas elektroniska serviceböcker. Digital Servicebook har integration med ett brett utbud av verkstadssystem, vilket gör det enkelt att överföra servicedata från fakturan till Digital Servicebook.

Fördelar för verkstäder:

Prova Digital Servicebook i dag

Vill du prova Digital Servicebook? Se de tydliga fördelarna för dig – oavsett om du är bilägare eller mekaniker – genom att trycka på knapparna nedan.

Är du bilägare?

Bilägare kan registrera sin(a) bil(ar) hos Digital Servicebook gratis. Att komma igång är snabbt och enkelt. Läs mer via länken nedan!

Är du mekaniker?

Vi erbjuder workshops en gratis 30-dagars provversion av Digital Servicebook, så att du kan se hur mycket tid du kan spara. Anmäl dig här!

Tryghed ved gensalg