Ford servicebok - Har du koll på servicehistoriken?

Det rekommenderas att du regelbundet låter utföra service och registreras på Ford-bilar i en servicebok, så att du kan behålla bilens garanti. Det är dock inte utan betydelse vilken lösning som används om både mekanikern och bilägaren ska ha enkel tillgång till servicehistoriken. Visste du till exempel att det finns andra lösningar än Fords servicebok? Läs mer om de olika lösningarna här.

Artikelns innehåll:

Vilka är kraven för service hos Ford?

Fords bilar, precis som alla andra bilar, behöver servas efter ett fast serviceintervall. De följer vanligtvis tillverkarens instruktioner baserat på antalet körda kilometer sedan den senaste servicen – vanligtvis någonstans mellan 15 000 och 20 000 km. Alternativt kallas bilen in för service utifrån ett årsintervall på typiskt vartannat eller vartannat år, om bilen inte körs så mycket. En Ford ska servas första gången senast 1 år efter registreringen beroende på hur mycket den är körd.

Det är viktigt att servicerekommendationerna på Ford följs, eftersom detta säkerställer att bilen förblir säker att köra. Vid en servicebesiktning kan en mekaniker upptäcka eventuella problem innan de uppstår eller orsaka ytterligare skador, samt ge inblick i eventuell framtid reparationer som kan behövas. Regelbunden service hos Ford bidrar också till att bilen kör mer ekonomiskt genom att minska bränsleförbrukningen, eftersom oljan därmed smörjer mer optimalt eller ser till att bromsarna inte kärvar. Serviceuppgifterna på Ford-modellerna är ofta väldigt olika då det beror mycket på vilken modell, variant och hur mycket bilen har körts.

Det är fritt val av verkstad, så som bilägare bestämmer du själv var du vill serva din Ford. Du måste dock vara medveten om vilka reservdelar, olja mm. används i samband med service, då garantin på bilen med vissa bilmärken upphör om original/OE-godkända reservdelar inte används.

Hur går serviceregistreringen hos Ford till?

Tidigare har registrering av service hos Ford skett med en stämpel i pappersserviceboken, men Ford har sedan länge gått ifrån detta då de 2013 lanserat sin egen elektroniska servicebok, Ford Digital Service Record (DSR)-systemet. Detta undviker en del av de problem som tidigare uppstått om serviceboken glömdes bort hemma eller försvann, vilket gjorde att servicehistoriken ofta var ofullständig. Självklart får bilägaren fortfarande en faktura efter att servicen utförts, men det är väldigt få som sparar dessa och de kan därför sällan användas för att få en överblick över servicehistoriken.

Som med alla andra bilar är registrering av service hos Ford ett krav om du vill att garantin ska bibehållas. Om du är inblandad i ett garantiärende ska du som bilägare kunna dokumentera att serviceintervaller har följts och att service utförts enligt regelverket med godkända reservdelar, olja mm.

Fords digitala servicebok

Idag kan verkstäder – både Fords egna, men även fristående verkstäder – registrera service hos Ford i en digital servicebok. Det är dock inget krav att du använder Fords egen digitala servicebok, Digital Service Record. Därför är servicehistoriken ofta inte komplett när man söker information om en bil. Det kan finnas verkstäder som inte har använt Ford DSR på grund av bristande kunskap, tid eller lust att göra det.

2022 gick Ford över till en ny onlineservicebok, varefter det blev möjligt för Ford-ägare att komma åt bl.a. servicehistorik, vilket tidigare inte var möjligt. Tidigare var det vanligt att verkstäder som registrerade sig i DSR helt enkelt lämnade över en pappersutskrift därifrån till bilägaren. Det var då bilägarens ansvar att hålla reda på dessa utskrifter för att upprätthålla en överblick över servicehistoriken för sin Ford.

Teknicar
BMW servicehistorik

Ford servicehistorik

Trots Fords åtgärder gällande registrering av service är det inte ovanligt att hitta en Ford-bil med rot eller saknad servicehistorik. Och det kan vara en stor utmaning för såväl Ford-ägare som verkstäder.

Som tidigare nämnt är det bra att kunna dokumentera en Fords servicehistorik om t.ex. kommer till ett garantiärende. Det finns dock även flera andra relevanta skäl till varför du behöver hålla reda på din Ford-servicehistorik. Är du anställd på verkstad kan det vara fördelaktigt att känna till en bils servicehistorik, så att du vet vad som tidigare utförts m.t.t. service och eventuella reparationer. Detta ger dig de bästa förutsättningarna för att ge rätt service till kunden samt att felsöka och diagnostisera bilen när du t.ex. veta vilka av bilens delar som tidigare har bytts ut eller vilka som kan behöva bytas ut.

Om du är Ford-ägare eller planerar att köpa en begagnad Ford kan en omfattande servicehistorik på Ford-bilen hjälpa till att säkerställa att bilen säljs till rätt pris, eftersom det ger större säkerhet att bilen är väl underhållen och att det finns are no har pillat med trippmätaren för att ge bilen en konstgjort låg körsträcka.

Ford servicebok vs. Digital Servicebook

Det finns dock även andra giltiga alternativ för att registrera service på Ford, som är enklare och mer tillgängliga för både verkstäder och bilägare. Digital Servicebook är en danskutvecklad mjukvaruplattform som gör de gamla pappersserviceböckerna och andra digitala serviceböcker överflödiga. Med Digital Servicebook samlas servicehistoriken för Ford (och alla andra bilmärken) i en och samma lösning.

Digital Servicebook rekommenderas av t.ex. Svenska Fordonsbranschen (SFVF) och används idag av mer än 2 000 verkstäder över hela Norden.

För bilägare

Du behöver inte längre komma ihåg pappersserviceboken när det är dags för service eller krånglet med att spara gamla fakturor för att hålla någon form av överblick. Digital Servicebook finns alltid nära till hands och tillgänglig både på PC och i en mobilapp. Dessutom kan tidigare tjänster från andra digitala eller pappersserviceböcker eller gamla fakturor läggas till servicehistoriken, så att den samlas på ett ställe för alla bilägarens bilar.

Fördelar för bilägare:

För verkstäder

Mekaniker kan också dra nytta av att använda Digital Servicebook. Det sparas mycket tid på att registrera service i Digital Servicebook jämfört med biltillverkarnas elektroniska serviceböcker. Digital Servicebook har integration med ett brett utbud av verkstadssystem, vilket gör det enkelt att överföra servicedata från fakturan till Digital Servicebook.

Fördelar för verkstäder:

Prova Digital Servicebook i dag

Vill du prova Digital Servicebook? Se de tydliga fördelarna för dig – oavsett om du är bilägare eller mekaniker – genom att trycka på knapparna nedan.

Är du bilägare?

Bilägare kan registrera sin(a) bil(ar) hos Digital Servicebook gratis. Att komma igång är snabbt och enkelt. Läs mer via länken nedan!

Är du mekaniker?

Vi erbjuder workshops en gratis 30-dagars provversion av Digital Servicebook, så att du kan se hur mycket tid du kan spara. Anmäl dig här!

Tryghed ved gensalg