Vilkår og betingelser for OE-opplasting

Digital-Servicebook.com ApS driver en digital servicebok som kan brukes av alle bilmerker, uavhengig av den enkelte produsentens servicebok.

I visse tilfeller er det ønskelig å også registrere servicer i produsentens egen digitale servicebok, hvor en slik eksisterer.

Digital-Servicebook.com tilbyr muligheten for at slike registreringer kan skje samtidig med registreringen på Digital-Servicebook.com ApS sine plattformer.

Foreløpig støttede merker: Hyundai (bare Danmark og Sverige), Toyota, Mercedes-Benz, Skoda, Ford, Volkswagen, BMW, Audi, Mazda, Land Rover, Seat, Jaguar & Cupra.

Nedenfor finner du vilkårene og betingelsene spesifikt knyttet til denne delen av våre tjenester.

1. Vilkår og betingelser

Følgende vilkår og betingelser gjelder for registrering av serviceregistreringer i produsentens digitale servicebok via Digital-Servicebook.com ApS sine plattformer.

2. Autorisasjon for registrering av servicehistorikk i produsentens digitale servicebøker

3. Tilgang til produsentens serviceportaler

4. Ansvar for serviceinformasjon

5. Ansvarsbegrensning

6. Gyldighet, gjeldende lov og jurisdiksjon

7. Taushetsplikt

Full konfidensialitet om denne avtalen er avtalt. Ingen av partene har rett til å utlevere avtalen, diskutere avtalen eller på noen måte referere til den eller dens innhold med en tredjepart.

8. Endringer

9. Voldgiftsklausul