Toyota servicebok - Har du koll på servicehistoriken?

Det rekommenderas att du regelbundet låter utföra service och registreras på Toyota-bilar i en servicebok, så att du kan behålla bilens garanti. Det är dock inte utan betydelse vilken lösning som används om både mekanikern och bilägaren ska ha enkel tillgång till servicehistoriken. Visste du till exempel att det finns andra lösningar än Toyota servicebok? Läs mer om de olika lösningarna här.

Artikelns innehåll:

Vilka är kraven för service hos Toyota?

Precis som alla andra bilar måste Toyota bilar regelbundet servas. De följer vanligtvis tillverkarens instruktioner baserat på antalet körda kilometer sedan den senaste servicen – vanligtvis var 15 000 eller 30 000 km beroende på din Toyota-serviceregim. Alternativt kallas bilen in för service utifrån ett årsintervall på typiskt vartannat eller vartannat år, om bilen inte körs så mycket. 

Det är viktigt att rekommendationerna gällande Toyota-service följs, då detta säkerställer att bilen förblir säker att köra. Vid en servicebesiktning kan en mekaniker upptäcka eventuella problem innan de uppstår eller orsaka ytterligare skador, samt ge inblick i eventuell framtid reparationer som kan behövas. Regelbunden service på Toyota bidrar också till att bilen kör mer ekonomiskt genom att minska bränsleförbrukningen, eftersom oljan därmed smörjer mer optimalt eller ser till att bromsarna inte kärvar.

Det är fritt val av verkstad, så som bilägare bestämmer du själv var du vill serva din Toyota. Du måste dock vara medveten om vilka reservdelar, olja mm. används i samband med service, då garantin på bilen med vissa bilmärken upphör om original/OE-godkända reservdelar inte används.

Hur går serviceregistreringen hos Toyota till?

Tidigare skedde registrering av service på Toyota med stämpel i pappersserviceboken, men Toyota har sedan länge gått ifrån detta då de har lanserat en egen elektronisk servicebok. Därmed undviks en del av de problem som tidigare uppstått om serviceboken glömts hemma eller försvunnen, vilket gjorde att servicehistoriken ofta var ofullständig. Självklart får bilägaren fortfarande en faktura efter att servicen utförts, men det är väldigt få som sparar dessa och de kan därför sällan användas för att få en överblick över servicehistoriken.

Idag kan verkstäder – både Toyota:s egna, men även fristående verkstäder – registrera service på Toyota i en onlineservicebok. Det är dock inget krav att man använder Toyota:s egen digitala servicebok för registrering av service på Toyota-bilar, även om många verkstäder och bilägare av misstag har fått uppfattningen att detta är en nödvändighet för att garantin ska kunna bibehållas.

Som med alla andra bilar är registrering av service på Toyota ett krav om du vill att garantin ska bibehållas. Om du hamnar i ett garantiärende ska du som bilägare kunna dokumentera att serviceintervall har följts och att service utförts enligt regelverket med godkända reservdelar, olja mm.

Toyota:s digitala servicebok

Toyota lanserade sitt “Electronic Service Records” i 2015. Därmed började övergången från pappersserviceböcker till en digital servicebok för Toyota. Sedan dess har rekommendationen från Toyota:s sida varit att utförd service registrerades i denna, även om det som sagt inte är ett krav.

Data om underhåll och service av Toyota-bilar lagras centralt på Toyota:s server och kopieras därifrån till bilen. Detta möjliggör visning av servicehistorik i den digitala serviceboken för Toyota, som är integrerad i MyToyota connect services i bilen.

Teknicar
BMW servicehistorik

Toyota servicehistorik

Som tidigare nämnt är det bra att kunna dokumentera en Toyota:s servicehistorik om t.ex. kommer till ett garantiärende. Det finns dock flera andra relevanta skäl till varför du bör hålla koll på din Toyota servicehistorik. Om du är anställd på verkstad kan det vara fördelaktigt att känna till en bils servicehistorik, så att du vet vilka arbeten som tidigare utförts i förhållande till service och eventuella reparationer. Detta ger dig de bästa förutsättningarna för att ge rätt service till kunden samt att felsöka och diagnostisera bilen när du t.ex. veta vilka av bilens delar som tidigare har bytts ut eller vilka som kan behöva bytas ut.

Om du är Toyota-ägare eller planerar att köpa en begagnad Toyota kan en omfattande servicehistorik på Toyota-bilen bidra till att bilen handlas till rätt pris, eftersom det ger en större säkerhet att bilen är väl underhållen och att det finns are no har pillat med trippmätaren för att ge bilen en konstgjort låg körsträcka.

Toyota servicebok vs. Digital Servicebook

Det finns dock även andra giltiga alternativ för att registrera service på Toyota, som är enklare och mer tillgängliga för både verkstäder och bilägare. Digital Servicebook är en danskutvecklad mjukvaruplattform som gör de gamla pappersserviceböckerna och andra digitala serviceböcker överflödiga. Med Digital Servicebook samlas servicehistoriken för Toyota (och alla andra bilmärken) i en och samma lösning.

Digital Servicebook rekommenderas av t.ex. Svenska Fordonsbranschen (SFVF) och används idag av mer än 2 000 verkstäder över hela Norden.

För bilägare

Du behöver inte längre komma ihåg pappersserviceboken när det är dags för service eller krånglet med att spara gamla fakturor för att hålla någon form av överblick. Digital Servicebook finns alltid nära till hands och tillgänglig både på PC och i en mobilapp. Dessutom kan tidigare tjänster från andra digitala eller pappersserviceböcker eller gamla fakturor läggas till servicehistoriken, så att den samlas på ett ställe för alla bilägarens bilar.

Fördelar för bilägare:

För verkstäder

Mekaniker kan också dra nytta av att använda Digital Servicebook. Det sparas mycket tid på att registrera service i Digital Servicebook jämfört med biltillverkarnas elektroniska serviceböcker. Digital Servicebook har integration med ett brett utbud av verkstadssystem, vilket gör det enkelt att överföra servicedata från fakturan till Digital Servicebook.

Fördelar för verkstäder:

Prova Digital Servicebook i dag

Vill du prova Digital Servicebook? Se de tydliga fördelarna för dig – oavsett om du är bilägare eller mekaniker – genom att trycka på knapparna nedan.

Är du bilägare?

Bilägare kan registrera sin(a) bil(ar) hos Digital Servicebook gratis. Att komma igång är snabbt och enkelt. Läs mer via länken nedan!

Är du mekaniker?

Vi erbjuder workshops en gratis 30-dagars provversion av Digital Servicebook, så att du kan se hur mycket tid du kan spara. Anmäl dig här!

Tryghed ved gensalg