Hyundai servicebok - Har du koll på servicehistoriken?

Det rekommenderas att du regelbundet låter utföra service och registreras på Hyundai-bilar i en servicebok, så att du kan behålla bilens garanti. Det är dock inte utan betydelse vilken lösning som används om både mekanikern och bilägaren ska ha enkel tillgång till servicehistoriken. Visste du till exempel att det finns andra lösningar än Hyundai servicebok? Läs mer om de olika lösningarna här.

Artikelns innehåll:

Vilka är kraven för service hos Hyundai?

Precis som alla andra bilar måste Hyundai bilar regelbundet servas. De följer vanligtvis tillverkarens instruktioner baserat på antalet körda kilometer sedan den senaste servicen – vanligtvis var 15 000 eller 30 000 km beroende på din Hyundai-serviceregim. Alternativt kallas bilen in för service utifrån ett årsintervall på typiskt vartannat eller vartannat år, om bilen inte körs så mycket. 

Det är viktigt att rekommendationerna gällande Hyundai-service följs, då detta säkerställer att bilen förblir säker att köra. Vid en servicebesiktning kan en mekaniker upptäcka eventuella problem innan de uppstår eller orsaka ytterligare skador, samt ge inblick i eventuell framtid reparationer som kan behövas. Regelbunden service på Hyundai bidrar också till att bilen kör mer ekonomiskt genom att minska bränsleförbrukningen, eftersom oljan därmed smörjer mer optimalt eller ser till att bromsarna inte kärvar.

Det är fritt val av verkstad, så som bilägare bestämmer du själv var du vill serva din Hyundai. Du måste dock vara medveten om vilka reservdelar, olja mm. används i samband med service, då garantin på bilen med vissa bilmärken upphör om original/OE-godkända reservdelar inte används.

Hur går serviceregistreringen hos Hyundai till?

Tidigare skedde registrering av service på Hyundai med stämpel i pappersserviceboken, men Hyundai har sedan länge gått ifrån detta då de har lanserat en egen elektronisk servicebok. Därmed undviks en del av de problem som tidigare uppstått om serviceboken glömts hemma eller försvunnen, vilket gjorde att servicehistoriken ofta var ofullständig. Självklart får bilägaren fortfarande en faktura efter att servicen utförts, men det är väldigt få som sparar dessa och de kan därför sällan användas för att få en överblick över servicehistoriken.

Idag kan verkstäder – både Hyundais egna, men även fristående verkstäder – registrera service på Hyundai i en onlineservicebok. Det är dock inget krav att man använder Hyundais egen digitala servicebok för registrering av service på Hyundai-bilar, även om många verkstäder och bilägare av misstag har fått uppfattningen att detta är en nödvändighet för att garantin ska kunna bibehållas.

Som med alla andra bilar är registrering av service på Hyundai ett krav om du vill att garantin ska bibehållas. Om du hamnar i ett garantiärende ska du som bilägare kunna dokumentera att serviceintervall har följts och att service utförts enligt regelverket med godkända reservdelar, olja mm.

Hyundai:s digitala servicebok

Hyundai lanserade sitt “MyHyundai Service” i 2012. Därmed började övergången från pappersserviceböcker till en digital servicebok för Hyundai. Sedan dess har rekommendationen från Hyundai:s sida varit att utförd service registrerades i denna, även om det som sagt inte är ett krav.

Data om underhåll och service av Hyundai-bilar lagras centralt på Hyundai:s server och kopieras därifrån till bilen. Detta möjliggör visning av servicehistorik i den digitala serviceboken för Hyundai, som är integrerad i Hyundai:s connect system i bilen.

Teknicar
BMW servicehistorik

Hyundai servicehistorik

Som tidigare nämnt är det bra att kunna dokumentera en Hyundai:s servicehistorik om t.ex. kommer till ett garantiärende. Det finns dock flera andra relevanta skäl till varför du bör hålla koll på din Hyundai servicehistorik. Om du är anställd på verkstad kan det vara fördelaktigt att känna till en bils servicehistorik, så att du vet vilka arbeten som tidigare utförts i förhållande till service och eventuella reparationer. Detta ger dig de bästa förutsättningarna för att ge rätt service till kunden samt att felsöka och diagnostisera bilen när du t.ex. veta vilka av bilens delar som tidigare har bytts ut eller vilka som kan behöva bytas ut.

Om du är Hyundai-ägare eller planerar att köpa en begagnad Hyundai kan en omfattande servicehistorik på Hyundai-bilen bidra till att bilen handlas till rätt pris, eftersom det ger en större säkerhet att bilen är väl underhållen och att det finns are no har pillat med trippmätaren för att ge bilen en konstgjort låg körsträcka.

Hyundai servicebok vs. Digital Servicebook

Det finns dock även andra giltiga alternativ för att registrera service på Hyundai, som är enklare och mer tillgängliga för både verkstäder och bilägare. Digital Servicebook är en danskutvecklad mjukvaruplattform som gör de gamla pappersserviceböckerna och andra digitala serviceböcker överflödiga. Med Digital Servicebook samlas servicehistoriken för Hyundai (och alla andra bilmärken) i en och samma lösning.

Digital Servicebook rekommenderas av t.ex. Svenska Fordonsbranschen (SFVF) och används idag av mer än 2 000 verkstäder över hela Norden.

För bilägare

Du behöver inte längre komma ihåg pappersserviceboken när det är dags för service eller krånglet med att spara gamla fakturor för att hålla någon form av överblick. Digital Servicebook finns alltid nära till hands och tillgänglig både på PC och i en mobilapp. Dessutom kan tidigare tjänster från andra digitala eller pappersserviceböcker eller gamla fakturor läggas till servicehistoriken, så att den samlas på ett ställe för alla bilägarens bilar.

Fördelar för bilägare:

För verkstäder

Mekaniker kan också dra nytta av att använda Digital Servicebook. Det sparas mycket tid på att registrera service i Digital Servicebook jämfört med biltillverkarnas elektroniska serviceböcker. Digital Servicebook har integration med ett brett utbud av verkstadssystem, vilket gör det enkelt att överföra servicedata från fakturan till Digital Servicebook.

Fördelar för verkstäder:

Prova Digital Servicebook i dag

Vill du prova Digital Servicebook? Se de tydliga fördelarna för dig – oavsett om du är bilägare eller mekaniker – genom att trycka på knapparna nedan.

Är du bilägare?

Bilägare kan registrera sin(a) bil(ar) hos Digital Servicebook gratis. Att komma igång är snabbt och enkelt. Läs mer via länken nedan!

Är du mekaniker?

Vi erbjuder workshops en gratis 30-dagars provversion av Digital Servicebook, så att du kan se hur mycket tid du kan spara. Anmäl dig här!

Tryghed ved gensalg