Hyundai servicebok – Har du kontroll på din Hyundai servicehistorikk?

Det anbefales at du jevnlig får service og registrert Hyundai-biler i en servicebok, slik at du kan opprettholde bilens garanti. Det er imidlertid ikke uten betydning hvilken løsning som benyttes dersom både mekaniker og bileier skal ha enkel tilgang til servicehistorikken. Visste du for eksempel at det finnes andre løsninger enn Hyundai servicebok? Les mer om de ulike løsningene her.

Artikkelens innhold:

Hva er kravene for service hos Hyundai?

Som alle andre biler skal en Hyundai ha jevnlig service. De følger vanligvis produsentens instruksjoner basert på antall kjørte kilometer siden siste service – vanligvis hver 15.000 eller 30.000 km avhengig av ditt Hyundai-serviceregime. Alternativt kalles bilen inn til service basert på et årsintervall på typisk hvert eller annethvert år, dersom bilen ikke kjøres så mye. 

Det er viktig at Hyundais serviceanbefalinger følges, da dette sikrer at bilen forblir trygg å kjøre. Under en serviceinspeksjon kan en mekaniker oppdage eventuelle problemer før de oppstår eller forårsake ytterligere skade, samt gi innsikt i eventuelle fremtidige reparasjoner som kan være nødvendig. Regelmessig service på Hyundai bidrar også til at bilen kjører mer økonomisk ved å redusere drivstofforbruket, da oljen dermed smører mer optimalt eller sørger for at bremsene ikke binder seg.

Det er fritt verkstedvalg, så som bileier bestemmer du selv hvor du vil utføre service på din Hyundai. Du må imidlertid være klar over hvilke reservedeler, olje mm. brukes i forbindelse med service, da garantien på bilen med enkelte bilmerker opphører dersom det ikke brukes originale/OE-godkjente reservedeler.

Hvordan fungerer serviceregistreringen hos Hyundai?

Tidligere har registrering av service hos Hyundai skjedd med stempel i papirserviceboken, men dette har Hyundai for lengst gått bort fra da de har lansert en egen elektronisk servicebok. Dermed unngås noen av problemene som tidligere oppsto dersom serviceboken ble glemt hjemme eller tapt, noe som gjorde at servicehistorikken ofte var ufullstendig. Bileieren mottar selvfølgelig fortsatt en faktura etter at servicen er utført, men de færreste lagrer disse og de kan derfor sjelden brukes for å få oversikt over servicehistorikken.

I dag kan verksteder – både Hyundais egne, men også frittstående verksteder – registrere service på Hyundai i en online servicebok. Det er imidlertid ikke et krav å bruke Hyundais egen digitale servicebok for å registrere service på Hyundai-biler, selv om mange verksteder og bileiere feilaktig har blitt forledet til å tro at dette er en nødvendighet for å opprettholde garantien.

Som med alle andre biler er serviceregistrering hos Hyundai et krav dersom du ønsker at garantien skal opprettholdes. Dersom du havner i en garantisak, må du som bileier kunne dokumentere at serviceintervaller er fulgt og at service er utført forskriftsmessig med godkjente reservedeler, olje mv.

Hyundais digitale servicebok

Hyundai lanserte sitt «MyHyundai Service» i 2012. Dermed startet overgangen fra papirservicebøker til digital servicebok for Hyundai. Siden har anbefalingen fra Hyundais side vært at utført service registreres i denne, selv om det som sagt ikke er et krav.

Data om vedlikehold og service av Hyundai-biler lagres sentralt på Hyundais server og kopieres derfra til bilen. Dette gjør det mulig å se servicehistorikken i Hyundais digitale servicebok, som er integrert i Hyundais connect system i bilen.

dsb
BMW servicehistorik

Hyundai servicehistorikk

Som tidligere nevnt er det greit å kunne dokumentere en Hyundais servicehistorikk dersom det f.eks. kommer til en garantisak. Det er imidlertid flere andre relevante grunner til at du bør holde styr på din Hyundai-servicehistorikk. Er du ansatt på verksted kan det være en fordel å kjenne til en bils servicehistorikk, slik at du vet hvilke arbeider som tidligere er utført i forhold til service og eventuelle reparasjoner. Dette gir deg de beste forutsetningene for å yte riktig service til kunden samt å feilsøke og diagnostisere bilen når du f.eks. vite hvilke av bilens deler som tidligere er skiftet eller hvilke som må skiftes ut.

Er du Hyundai-eier eller planlegger å kjøpe en brukt Hyundai, kan en omfattende servicehistorikk på Hyundai-bilen bidra til at bilen kjøpes til riktig pris, da det gir større sikkerhet for at bilen er godt vedlikeholdt og at det er ikke tuklet med triptelleren for å gi bilen en kunstig lav kjørelengde.

Hyundai servicebok vs. Digital Servicebook

Det finnes imidlertid også andre gyldige alternativer for registrering av service på Hyundai, som er enklere og mer tilgjengelig for både verksteder og bileiere. Digital Servicebook er en danskutviklet programvareplattform som gjør de gamle papirservicebøkene og andre digitale servicebøker overflødige. Med Digital Servicebook er servicehistorikken til Hyundai (og alle andre bilmerker) samlet i én og samme løsning.

Digital Servicebook anbefales av f.eks. Svenska Fordonsbranschen (SFVF) og brukes i dag av mer enn 2000 verksteder over hele Norden.

For bileiere

Du trenger ikke lenger å huske papirserviceboken når det er tid for service eller bryet med å lagre gamle fakturaer for å holde en slags oversikt. Digital Servicebook er alltid for hånden og tilgjengelig både på PC og i en mobilapp. I tillegg kan tidligere tjenester fra andre digitale eller papirservicebøker eller gamle fakturaer legges inn i servicehistorikken, slik at den samles på ett sted for alle bileierens biler.

Fordeler for bileiere:

For verksteder

Mekanikere kan også ha nytte av å bruke Digital Servicebook. Det spares mye tid ved registrering av service i Digital Servicebook sammenlignet med bilprodusentenes elektroniske servicebøker. Digital Servicebook har integrasjon med et bredt utvalg verkstedsystemer, noe som gjør det enkelt å overføre servicedata fra fakturaen til Digital Servicebook.

Fordeler for verksteder:

Prøv Digital Servicebook i dag

Vil du prøve Digital Servicebook? Se de klare fordelene for deg – enten du er bileier eller mekaniker – ved å trykke på knappene nedenfor.

Er du bileier?

Bileiere kan gratis registrere sin(e) bil(er) hos Digital Servicebok. Det er raskt og enkelt å komme i gang. Les mer via linken under!

Er du mekaniker?

Vi tilbyr verksteder en gratis 30-dagers prøveversjon av Digital Servicebook, slik at du kan se hvor mye tid du kan spare. Meld deg på her!

Tryghed ved gensalg