Fullmakt

Verkstedet (oppdragsgiver) gir med dette fullmakt til Digital-Servicebook.com ApS. (Org.nr.: DK-36726350, Vordingborvej 79, 4700 Næstved, Danmark) til å registrere servicehistorikk i produsentenes serviceportaler med samme juridiske virkning som om innsendingen var gjort av verkstedet selv.

Vi er klar over at Digital Servicebook ApS i denne forbindelse vil registrere oss med vårt navn, adresse osv., men med en e-postadresse under Digital Servicebook’s regi, slik at Digital Servicebook opprettholder registreringen på portalene og sikrer nødvendig servicehistorikkregistrering.