Generelt

Følgende vilkår og betingelser gælder på Digital Servicebog

Ved at acceptere nærværende betingelser samtykker du som værksted/forhandler til, at disse til enhver tid er gældende og regulerer forholdet mellem dig og Digital Servicebog i enhver sammenhæng, og brug af Digital Servicebogs ydelser.

Digital Servicebog er et gratis opslagsværk, hvor man kan tjekke restgæld, se km-tals informationer, syns data mm. Og som oprettet køretøjs ejer/bruger på Digital Servicebog kan man uploade foto af Køretøjet, uploade foto af servicebogen og vælge værksted*, og dermed få tilsendt rettidig information om serviceopgaver mm.

*Hvis det valgte værksted er bruger på Digital Servicebog, modtages alle informationer om kommende serviceopgaver direkte på mobil. Digital Servicebog er GRATIS for alle køretøjsejere. Der kan maks. tilknyttes 5 kører tøjer pr. køretøjs ejer/bruger. – mulighed for udvidelse kan tilkøbes.

Alle køretøjer med en gyldig nummerplade kan bruge og oprettes i Digital Servicebog.

Oprettet værksteder/forhandler kan indtaste data om udført og kommende serviceopgaver, og derved via Digitalservicebog kalde kunden ind igen, til sit værksted.

Digitalservicebog er en digital registrering af udført og kommende opgaver, kombineret med et genindkaldelse system.

Værksted/forhandler konto

For at kunne anvende ydelser fra Digital Servicebog kræves det, at værksted/forhandler er oprettet og har købt adgang, samt at oplysninger er opdateret og korrekte.

Det er værksteds/forhandlerens fulde ansvar at holde alle oplysninger korrekte og opdateret.
Det er værksted/forhandler ansvar at beskytte den adgangskode, der udstedes, mod misbrug. Hvis en værksted/forhandler opdager, at adgangskoden er blevet afsløret, skal denne skiftes omgående.

Registrering er tilladt på den betingelse, at værksted/forhandler enten er en virksomhed, der er direkte eller indirekte involveret i reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og/eller påhængsvogne, engroshandel og detailhandel med motorkørertøjer og/eller påhængsvogn, specielt værksteder, vejhjælpstjenester, Synsvirksomheder, Undervognsbehandling.

For virksomheder med flere afdelinger (filial, kontor, handelsenhed osv.) skal hver afdeling registreres separat. Det samme gælder for virksomheder med associerede selskaber.

Anonym dataindsamling
Alle kan besøge Digital Servicebog websider, og bruge det som opslagsværk uden at oplyse, hvem du er. Vi registrerer kun navnet på din internetudbyder (din IP-adresse), websiden eller webstedet, samt datoen, tidspunkt og de websider, som du besøger på Digital Servicebogs web. Disse data analyseres til statistiske formål, men som individuel bruger forbliver du anonym.

Indsamling, brug og kommunikation af data
Som oprettet Værksted/forhandler på Digital Servicebog, skal vi bruge Jeres oplysninger. Detaljer som navn, telefonnummer, e-mail, cvr mv. indsamles, når disse angives under registrering på Digital Servicebog. Digital Servicebog bruger disse data til at oprette jeres virksomhed i Digital Servicebog, og derved give jeres virksomhed retten til at bruge og udfylde data om udført og kommende serviceopgaver på køretøjer.

Bilejere/brugere der har oprettet deres køretøj og tilknyttet jeres værksted, vil modtage information om kommende serviceopgaver ud fra de indtastet data fra jeres virksomhed, samt information om kampagne tilbud og vigtige informationer fra Digital Servicebog.

Cookies
Digital Servicebog bruger cookies. En cookie er et lille datasæt, der kan gemmes på din harddisk. Dette datasæt oprettes af den webserver, hvorpå du har opbygget et link via din webbrowser, og sendes derefter til dig. Du kan genkendes ud fra denne cookie, når du besøger websiden eller webstedet, så du ikke behøver at angive data igen, du allerede har angivet. De fleste browsere er nu standardkonfigureret til automatisk at acceptere cookies, men du kan til enhver tid vælge at konfigurere din browser til at afvise cookies eller få dem vist først. Du kan også slette cookies fra dit system.

Indsigelsesret
Du kan når som helst protestere over brugen af dine værksteds/forhandler data. Send din indsigelse på info@digitalservicebog.dk, så spærrer vi adgangen til dine data. Du har desuden under visse omstændigheder ret til at få de data, Digital Servicebog har om virksomheden, rettet, spærret eller slettet. Du har på et hvilket som helst tidspunkt ret til at vide, hvilke data Digital Servicebog har registreret om virksomheden, samt formålet med registreringen.

Det betyder dog, at de køretøjsejere/bruger der har tilknyttet værksted/forhandler til deres kørertøjer, ikke får indkaldelser, serviceinformationer mm. på køretøjet.

Dog vil data om service og servicebog på køretøjet, altid blive liggende på Digitalservicebog.dk, da dette er dokumentation, der skal bruges ved evt. garantisager mm.

 

Access to Digital Service Book (payment)

Digital Servicebog tilbyder alle værksteder/forhandlere adgang til oplysninger og brug af Digitalservicebog og de ydelser Digitalservicebog tilbyder.

Priser: Henvisning til prisliste på Priser & Prisberegner – Digital Servicebook (digital-servicebook.com), priser pristalsreguleres årligt.

Alle aftaler forlænges ved udløb med 12 mdr. og kan altid opsiges til aftale udløb – vi sender besked inden ny periode forlænges.

Faktura fremsendes, når denne er registreret som betalt åbnes adgang til Digitalservicebog.

 

Rettigheder til Digital Service Book

Digital Servicebog indeholder data og oplysninger. Og oprettet værksted/forhandler må bruge og hente de oplysninger, der findes på Digital Servicebog, til personligt brug. Brug eller udnyttelse af oplysninger til andre formål, reproduktion, ændring eller inkludering i publikationer eller på websteder, er kun tilladt med forudgående skriftlig tilladelse fra Digital Servicebog. Dette gælder også enhver form for videredistribution eller videre sendelse af indholdet på Digital Servicebog.

Uautoriseret brug af Digital Servicebog og videre sendelse af oplysninger fra Digital Servicebog kan resultere i krav om bod fra Digital Servicebog mod værksted/forhandler.

Indholdet af og oplysningerne på Digital Servicebog kan være underlagt ophavsret. Digital Servicebog er et registreret varemærke, og derfor er sådanne rettigheder (især navne- og varemærkerettigheder) uden undtagelse Digital Servicebogs ejendom.

 

Ansvar for indhold

De af værksted/forhandler, oplyste og indtastet data, om udført og kommende serviceopgaver på Digital Servicebog, er værksted/forhandler, fuldt ansvarlig for er korrekte. Værksted/forhandler indvilliger i at skadesløs holde Digital Servicebog fuldt ud i forbindelse med krav fra tredjeparter, som er baseret på indhold og data, der er opgivet af værksted/forhandler.

Digital Servicebog er ikke ansvarlig for nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysninger og indhold fra tredjeparter, som leveres via Digital Servicebog. Digital Servicebog udfører ikke kontrol af oplysninger, der kan opnås adgang til og åbnes via Digital Servicebog, når disse ikke er Digital Servicebogs egne data.

Selvom Digital Servicebog kontinuerligt arbejder på at holde Digital Servicebog fri for virus, kan vi ikke garantere, at den er fri for virus, eller påtage os noget ansvar i den forbindelse. Før værksted/forhandler henter data, eller dokumentation skal der træffes rimelige sikkerhedsforholdsregler og bruge passende antivirusprogrammer til egen beskyttelse og også for at forhindre, at Digital Servicebog bliver inficeret med virus.

Dataene og oplysningerne på Digital Servicebog er samlet af Digital Servicebog efter bedste overbevisning, men nøjagtigheden af dem kan ikke garanteres Digital Servicebog garanterer ikke, at dataene og oplysningerne på denne Digital Servicebog er komplette og nøjagtige.

Digital Servicebog kan indeholde links og/eller henvisninger til/fra tredjepartswebsteder. Digital Servicebog påtager sig intet ansvar for indholdet af sådanne andre websteder og anvender ikke webstederne og/eller deres indhold som sine egne, fordi Digital Servicebog ikke har nogen indflydelse på indholdet og oplysningerne, der opnås adgang til via linkene, og ikke regelmæssigt kontrollerer disse. Derfor kan Digital Servicebog ikke holdes ansvarlig for kvaliteten, nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden af tredjepartsoplysninger, hvis oplysningerne tydeligvis er angivet på dette websted som tredjepartsoplysninger. Dette gælder udtrykkeligt for alle oplysninger og alt indhold, som er leveret af værksted/forhandler af Digital Servicebog.

Digital Servicebog påtager sig intet ansvar for tab eller skader, som forårsages direkte eller indirekte af brugen af data, der hentes og anvendes af værksted/forhandler af Digital Servicebog på værksted/forhandlers eget system.

Ethvert brug af enhver ydelse Digital Servicebog tilbyder, sker på værkstedets/forhandlerens eget ansvar og risiko. Digital Servicebog påtager sig intet ansvar for indholdet, og/eller de data, der transmitteres til og fra værksted/forhandlers ydelse via internettet, herunder ej heller rigtigheden, lovligheden, lødigheden mm. Digital Servicebog er således ikke ansvarlige for tab, direkte eller indirekte krænkelser eller andre forhold, der måtte opstå som følge af brug af informationer transmitteret via internettet igennem Digital Servicebogs ydelser.

Digital Servicebog fraskriver sig ethvert ansvar og tab, som værksted/forhandle, måtte lide i forbindelse med brugen af Digital Servicebog.

Digital Servicebog er ikke ansvarlig for uvedkommendes adgang til værksted/forhandlers data eller systemer – eller skade eller datatab i forbindelse hermed. Digital Servicebog fraskriver sig endvidere ethvert ansvar for direkte og/eller indirekte tab af data, skade af data og genoprettelse af data, uanset årsagen hertil.
Digital Servicebog kan endvidere ikke holdes erstatningspligtig. I fald at Digital Servicebog alligevel forsøges holdt ansvarlig, vil Digital Servicebogs ansvar være begrænset til værksted/forhandlers samlede udgifter til den ydelse Digital Servicebog stiller til rådighed.

Alle ansvarsfraskrivelser i disse betingelser er til enhver tid og i enhver henseende gældende, medmindre Digital Servicebog måtte have handlet groft uagtsomt eller forsætligt til skade for bruger.

Digital Servicebog påtager sig og accepterer intet ansvar for tab eller skade, som opstår som følge af misbrug af adgangskoder.

Digital Servicebog garanterer ikke, at Digital Servicebog vil være tilgængelig og fungere problemfrit på alle tidspunkter. Dette gælder især, hvis adgangen til Digital Servicebog er berørt af problemer, der ligger uden for Digital Servicebogs kontrol. Digital Servicebog vil dog gøre sit yderste for straks at løse adgangsproblemer i den udstrækning, som det er teknisk og driftsmæssigt muligt.

 

Ansvar for overholdelse af GDPR

Det påhviler værkstedet, at få kundens/bilejerens samtykke til, at de bliver registreret i Digital Servicebog med navn og kontaktinfo og kunden skal gøres opmærksom på GDPR-rettighederne som kan findes på Digital Servicebogs hjemmeside eller via det link som kommer med SMS

 

Overtrædelse

Følgende medfører advarsel, efterfulgt af suspendering:

 • Krænkelse af ophavsretten: Direkte krænkelse af ophavsretten, som defineret i “Bekendtgørelse af lov om ophavsret”.
 • Trusler og chikane: Digital Servicebogs ydelser må ikke benyttes til trusler eller chikane af enkeltpersoner, organisationer eller virksomheder.
 • Voldsomt stødende indhold: Indhold, som anses for meget stødende eller ekstremt, vil resultere i advarsel.
 • Ulovlig anvendelse: Enhver brug af ydelser i direkte forsøg på at udføre ulovlige aktiviteter, vil opfattes som misbrug.

 

Misbrug

Ethvert forsætligt misbrug af Digital Servicebogs ydelser, hjemmeside eller systemer vil medføre øjeblikkelig opsigelse, udelukkelse og i ekstreme tilfælde politianmeldelse.

Digital Servicebog skelner ikke mellem misbrug og forsøg på misbrug.

Misbrug inkluderer følgende (men er ikke begrænset til):

 • Hacking af Digital Servicebogs eller Digital Servicebogs kunders websites, systemer eller ydelser.
 • Udnyttelse af fejl eller evt. sikkerhedsbrister.
 • Bevidst og forsætligt overforbrug eller overbelastning af Digital Servicebog, kunders ydelser, websites eller systemer.
 • Uhensigtsmæssigt overforbrug af Digital Servicebogs support-ydelser.
 • Udnyttelse af Digital Servicebogs betingelser, politiker eller lign. til egen vindings skyld.
 • Benyttelse/udnyttelse af Digital Servicebogs ydelser til ulovlig aktivitet.

 

I tilfælde af misbrug vil Digital Servicebog afgøre, hvorvidt tilfældet er forsætligt eller ej.

Suspendering

Suspendering kan forekomme, når følgende betingelser opfyldes:

 • Oprettelse af virksomheder uden ejer/bruger forhold (man vil modtage information om misbrug).
 • Misbrug af Digital Servicebog.

 

Digital Servicebog forbeholder sig i øvrigt retten til at suspendere eller ophæve ydelser, der indeholder materiale, som kan komme Digital Servicebog, Digital Servicebogs renomme eller Digital Servicebogs forretning til skade

 

Forbehold

Digital Servicebog forbeholder sig retten til at ændre i betingelserne uden forudgående varsel.
Ændringer der har indflydelse på persondata vil blive informeret ud til oprettede værksted/forhandler, og skal godkendes inden man kan logge ind i systemet igen.

Digital Servicebog forbeholder sig retten til at udelukke personer, som Digital Servicebog betragter som ubehagelige, uvenlige eller truende. I ekstreme tilfælde kan Digital Servicebog ophæve personens aktive ydelser og udelukke personen for fremtidig ydelser hos Digital Servicebog.

Der tages forbehold for skrive-, stave- og tastefejl. Digital Servicebog forbeholder sig retten til at ændre fejl i betingelser uden varsel.

 

GDPR

*This page is in English, to create a set of GDPR rules for all countries.

DATA PROCESSING AGREEMENT

Data Processing Agreement (“The Agreement”) between:

Your company (“The customer”); and Digital-servicebook.com, Vordingborgvej 79,DK- 4700 Næstved DK-36726350 (“The supplier”)

A: EXTENT
A.1 The Data Processing Agreement has been entered between the parties, effective from May 2018, concerning the supplier’s delivery of services and benefits to the customer. The agreement is an addition to ”General terms and conditions” from  Digital-servicebook.com and ”the conditions in the general Terms and Conditions from Digital-servicebook.com” are valid to the extent that the question isn’t covered by this agreement.

A.2 The supplier is a data processor for the customer, based on the in Appendix 1 described data processing tasks.

A.3 Personal information, which is processed by the supplier, is covered by the purposes for processing, the categories of personal data and the categories of registered individuals that are described in Appendix 1.

A.4 “Personal information” is understood as every kind of information about an identified or an identifiable, physical person, cf. Article 4 (1) in the Regulation (EU) 2016/679 from April 27., 2016 (“Personal Data Act”).

B: PROCESSING OF PERSONAL INFORMATION

B.1 The supplier solely processes personal information for the purpose of performing the in Appendix 1 described data processing tasks. The supplier cannot use or process the personal information for other purposes than described unless the supplier is required to by EU Law. If so, the supplier must notify the customer in writing about his legal obligation, before the processing is initiated unless the relevant legislation based on important community interests prohibits such a notification.

B.2 If the customer in the instructions in Appendix 1 or the customer specifically has given permission to the transfer of their personal information to a third party country or to international organizations, it is the supplier’s responsibility to ensure that there is a legal basis for transfer e.g. the EU Commission’s standard contract for transfer of personal information to third party countries.

B.3 If the supplier estimates that an instruction from the customer is in contrary to the Personal Data Act or the Data Protection rules in other EU law or the legislation in a Member State, the supplier must immediately in writing inform the customer about this.

C: REQUIREMENTS FOR THE SUPPLIER

C.1 The supplier must ensure that the persons, who process personal information, have committed to confidentiality or are subject to an appropriate statutory duty of confidentiality.

C.2 The supplier must take the necessary organisational and technical security measures against the personal information being processed contrary to the law including the Personal Data Act.

C.3 The supplier must comply with the specific demands for security measures which are valid for the customer, according to Appendix 1 and comply with the demands for security measures, which directly oblige the supplier, including the demands for security measures in the country, where the supplier is established or in the country, where the data processing takes place.

C.4 Determination of technical and organisational security measures must take place, taking into account the actual technical level, the nature of the processing and the purpose including the risks of varying probabilities and seriousness for physical persons’ rights and freedoms.

C.5 The supplier must on customer demand give the necessary information, allowing the customer to ensure that the supplier complies with his obligations according to the Agreement including being able to ensure that the necessary technical and organisational security measures are taken.

C.6 The customer has the right, at their own expense, to appoint an independent expert to investigate, if the supplier complies with his obligations according to the Agreement and to ensure that all necessary technical and organizational security measures have been established. The expert must at supplier’s request sign a normal confidentiality statement. The customer’s right to carry out an investigation at the supplier is limited to no more than one investigation per calendar year.

C.7 The supplier must deliver all requested information to the authorities, the customer’s external advisors including accountants in relation to the performance of the data processing task, to the extent that the information is necessary for them to carry out their task pursuant to EU-law or other legislation.

C.8 The supplier must assist the customer in the handling of any request from “a registered” according to Chapter III in the Personal Data Act, including requests for insight, correction, blocking or deletion. The supplier must furthermore implement appropriate technical and organisational measures to assist the customer with the fulfilment of the customer’s obligations to answer such requests.

D: SUBCONTRACTORS

D.1 The supplier can make use of subcontractors. The supplier must, before he uses a subcontractor, enter into a written agreement with the subcontractor, where the subcontractor as a minimum is subject to the same obligations as the supplier has been subject to according to the Agreement and including the duty to carry out appropriate technical and organizational measures to ensure that the processing fulfils the requirements in the Personal Data Act.

D.2 The customer has the right to obtain a copy of the supplier’s agreement with the subcontractor as regards to the provisions in the mentioned agreement that relates to the data protection obligations. The fact that the customer has notified consent to the supplier’s conclusion of an agreement with a subcontractor is without prejudice to the supplier’s duty to fulfil the Agreement.

E: CONFIDENTIALITY

E.1 The supplier must keep the personal information confidential.

E.2 The supplier cannot communicate personal information to anyone or take a copy of personal information unless this as absolutely necessary to carry out the supplier’s obligations towards the customer according to the Agreement and it is provided that the individual, who obtains the personal information is aware that the information is confidential and has agreed to keep the personal information confidential according to the Agreement.

E.3 The supplier can limit the access to personal information to the associates for whom it is necessary to have access to the personal information in order to be able to fulfil the supplier’s obligations towards the customer.

E.4 The supplier’s obligations according to point E consist without a time limit and no matter if the Parties’ cooperation has ended.

E.5 The customer must handle the confidential information that he receives from the supplier confidential and cannot exploit or disclose the information.

F: TRANSFER AND CHANGES

F.1 The parties can at any time agree to change/hand over the Agreement. The changes must take place in writing.

G DURATION AND TERMINATION OF THE AGREEMENT

G.1 The agreement enters into force by signature and is valid until the Data Processing Agreement is terminated or cancelled by one of the Parties.

G.2 Regardless of the Agreement’s formal contract period, the Agreement continues to apply, as long at the supplier processes the personal information that the customer is a data controller of.

G.3 In case of a termination of the Agreement, the supplier must loyally and quickly  contribute to a transfer of the data processing to another supplier or to return the personal information to the customer.

G.4 The supplier must immediately after a request from the customer transfer or delete personal information that the supplier processes for the customer, unless EU-law or the legislation prescribes storage of the personal information.

APPENDIX 1

This Appendix is an instruction to the supplier in connection with the supplier’s data processing for the customer.

The processing of personal information at Digital-Servicebook.com is described in the following.

Please notice that the supplier only processes the categories of personal information, where “Processing” is marked with a ”Yes”

Purpose and the nature of data processing The purpose of processing personal information is that a workshop’s service records for a registered car can be made available on the Internet for the workshop, which the registered has chosen. The service records are updated by the chosen workshop.
Categories of registered Mainly car owners, who have signed up at Digital-Servicebook.com Other persons who sign up at Digital-Servicebook.com
Category of personal information Processing
Special categories of personal information (cf. Article 9) Racial or ethnic origin, Political opinions, religious or philosophical beliefs, Trade union relationships, Genetic information, Biometric information for the purpose of uniquely identifying an individual, Information concerning health sexlife or sexual orientation No
Information on criminal matters (cf. Article 10) Includes personal information concerning criminal convictions and offences or associated security measures No
Confidential information The registered person’s personal identification number No
Confidential information The registered person’s password for Digital-Servicebook.com Yes, but only in an encrypted version in the access system
General personal information The registered person's E-mail
The registered person's Mobile number
The registered car - Plate Number & VIN
Service records related to the registered car:
Registrations in the service records: Only the pre-defined options at Digital-Servicebook.com can be used: Oil change, tire change and similar. No other possibilities for registration in the system – as e.g. free text.
Yes

Assistance to the data controller (the customer) cf. Chapter III in the Personal Data Act concerning:

 • The obligation to inform about collection of personal information from the registered persons
 • The obligation to inform, if personal information has not been collected from the registered person
 • The registered person’s right to access
 • The right to correction
 • The right to deletion (»the right to be forgotten «)
 • The right to limitation of processing
 • Notification obligation in connection with correction or deletion of personal information or limitation of processing
 • The right to data portability
 • The right to object
 • The right to object to the result of automated, individual decision-making including profiling (Please notice: Digital-Servicebook.com does not use automated decision-making and profiling)

Obligations towards the data controller (the customer) regarding security measures cf. Article 32-36 in the Personal Data Act concerning:

 • Implementation of appropriate technical and organisational measures in order to ensure the level of security which is in line with the risks of processing.
 • Notification of any breach of the personal data security to the controlling authority (Datatilsynet) without any unnecessary delay and if possible no later than 72 hours after the fact that the data controller has become familiar with the breach unless it is unlikely that the breach of the personal data security involves a risk of a physical person’s rights or freedom.
 • Without any unnecessary delay – to inform the registered person(s) about the breach on the personal data security, when such a breach is likely to involve a high risk of physical persons’ rights and freedom.
 • Implementation of an impact assessment concerning data protection if a type of processing most likely will include a high risk of affecting physical persons’ rights and freedom
 • Consultation with the controlling authority (Datatilsynet) before processing, if an impact assessment concerning data protection shows that the processing will lead to a high risk in lack of precautions made by the data controller in order to limit the risk.

 

-Our GDPR agreement (Data Processing Agreement) in English can be downloaded HERE

-Our GDPR agreement (Databehandleraftale) in Danish  can be downloaded HERE